FUNDACJA VCC PARTNEREM PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ”

Rozpoczęła się pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.

Fundacja VCC została partnerem tego wydarzenia. Na początku kwietnia uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej w naszej Fundacji.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia uczniowie zrealizują projekt doradczy dla naszej Fundacji z  zakresu promocji wybranej kwalifikacji rynkowej w social mediach.

Więcej o projekcie na stronie https://gospodarczy.lublin.eu/przedsiebiorcza-mlodziez/