Fundacja VCC na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół budowlanych

60 szkół zawodowych z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedstawiciele branży budowlanej spotkali się w siedzibie firmy FAKRO podczas konferencji, która odbyła się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. w Nowym Sączu. Fundacja VCC wystąpiła z prezentacją na temat kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” oraz możliwościach współpracy w ramach lepszego dopasowania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy.

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zawodowych odbyła się pod hasłem „Zmiany w systemie oświaty – zakres zmian w szkolnictwie zawodowym oraz doskonalenie warsztatu pracy dyrektora szkoły zawodowej”. Była to już siódma edycja wydarzenia.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli – „ System szkolnictwa zawodowego” (P/15/029) obejmujący lata 2012-15, zatwierdzonej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w dniu 1 lipca 2016 r. – system szkolnictwa zawodowego nie jest w pełni skuteczny. Świadczy o tym zarówno wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (41%), jak również negatywna ocena ich umiejętności ze strony pracodawców. Główną przyczyną tego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy, które wynika z niepełnego rozpoznania tych potrzeb i niezadowalających warunków do nauki zawodu.

Prelegenci oraz uczestnicy konferencji podjęli dyskusję na temat konieczności dopasowania edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców z branży budowlanej, którzy stale wskazują deficyty kompetencyjne i trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy. Organizator konferencji – firma FAKRO bardzo mocno angażuje się we współpracę z sektorem edukacji. Świadczą o tym klasy patronackie w szkoła zawodowych, ale także działania prowadzone wraz ze Związkiem „Polskie Okna i Drzwi”, mające na celu ułatwienie zdobywania kwalifikacji dla monterów stolarki budowlanej. Jednym z nich jest opracowana we współpracy z Fundacją VCC kwalifikacja rynkowa „Montaż stolarki budowlanej”, która jako pierwsza została zgłoszona do włączenia do wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Umożliwi ona potwierdzanie kwalifikacji zarówno już doświadczonym monterom, jak i osobom, które dopiero chcą nabyć kwalifikacje i rozpocząć pracę zawodową w tej perspektywicznej branży. Firma FAKRO wraz z partnerami zrzeszonymi w Związku Polskie Okna i Drzwi prowadziła również starania o włączenie do systemu oświaty nowego zawodu Monter stolarki budowlanej.

Fundacja VCC zaprezentowała zarówno ścieżkę szkolenia i certyfikacji w zakresie montażu stolarki budowlanej, ale także dobre praktyki we współpracy z sektorem edukacji zawodowej, gdzie kształcenie w ramach systemu oświaty uzupełniane jest poprzez dokształcanie w formach pozaszkolnych w systemie VCC.

Konferencja została objęta patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

04_07_konferencja_dyrektorzy_0204_07_konferencja_dyrektorzy_03