Poradniki dla doradców zawodowych o sektorze NUB

Fundacja VCC jako partner w projekcie SRK NUB była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów dla doradców zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dedykowaną wspieraniu doradztwa zawodowego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. W poradnikach dla doradców zawodowych znajdą Państwo m.in.:

  • Opis i dane dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z nakreśleniem tła rozwoju sektora na świecie;
  • Mapę, spis wraz z charakterystyką najważniejszych lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce;
  • Opis najbardziej poszukiwanych kompetencji pracowników w sektorze nowoczesnych usług biznesowych;
  • Wykaz najbardziej popularnych stanowisk pracy wraz z charakterystyką w sektorze.

Jednym z kluczowych celów stawianych sobie przez Sektorową Radę ds. Kompetencji NUB, której Fundacja VCC jest członkiem jest wsparcie procesów edukacyjnych oraz poradnictwa zawodowego, mających na celu stały napływ nowych kadr dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. Mamy nadzieję, że opracowane poradniki wpłyną na upowszechnienie wiedzy na temat sektora oraz korzyści z zatrudnienia w firmach oferujących nowoczesne usługi biznesowe wśród młodzieży oraz studentów, ale także dostarczą doradcom zawodowych i pracownikom biur karier informacji i argumentów do wskazywania potencjalnych ścieżek kariery w sektorze NUB.

Zapoznaj się z Poradnikiem >>>