Fundacja VCC na Konferencji Ogólnopolskiej „Zintegrowany System Kwalifikacji – kwalifikacje dla każdego”

26 września w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) poświęcona podsumowaniu bieżących prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Fundacja VCC została zaproszona do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z opisywaniem i włączaniem kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do ZSK oraz do dyskusji na temat roli kwalifikacji rynkowych w odniesieniu do systemu kształcenia zawodowego.

W konferencji wzięło udział około 130 uczestników, w tym przedstawicieli pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, przedstawicieli systemu oświaty, rzemiosła oraz innych interesariuszy ZSK.

DSC_0206
DSC_0301


Wydarzenie otworzyło wystąpienie Dyrektora Instytutu Badan Edukacyjnych Pana Piotra Stankiewicza. Następnie Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła rolę wdrażanego systemu kwalifikacji w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz idei uczenia się przez całe życie.

W kolejnych prezentacjach Zastępca dyrektora ds. ZSK IBE Bartosz Kęciek oraz eksperci IBE Maciej Tauber i Agnieszka Szymczak podsumowali działania IBE na rzecz wdrażania ZSK. W drugiej części spotkania Pan Piotr Marek z Instytutu Sportu zaprezentował prace nad kwalifikacjami w sporcie.

DSC_0204


Edyta Migałka, Dyrektor ds. komunikacji przedstawiła doświadczenia Fundacji VCC z procesu opisywania i włączania do ZSK kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej”, która jako pierwsza kwalifikacja rynkowa w Polsce została włączona do ZSK 19 lipca br., a następnie wraz z przedstawicielami pracodawców, związków branżowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pt. „Kwalifikacje rynkowe – konkurencja czy uzupełnienie systemu kształcenia zawodowego”.

DSC_0229