Fundacja VCC z 4 kolejnymi projektami z programowania w szkołach podstawowych w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września 2018 Fundacja VCC rozpoczyna realizację czterech nowych projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. W poprzednim konkursie udało się również pozyskać 4 projekty, które obecnie są na końcowym etapie realizacji.

Celem projektów „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów” jest zwiększenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych klas 1-3 w zakresie nauczania programowania poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera po zakończeniu zajęć. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu po rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, takich jak programowanie.

Projekty realizowane będą w podregionach: bialskim, krosieńskim, suwalski i łomżyńskim. Łącznie wsparciem zostanie objętych 767 nauczycieli z 202 szkół oraz 8217 uczniów.

Realizacja odbywa się w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2019. Partnerami przedsięwzięć są: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja “Wschodni Klaster Innowacji”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych.

Projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.