Podsumowanie działalności Fundacji VCC w ramach włączania i nadawania kwalifikacji rynkowych w roku 2018 oraz kolejne 3 kwalifikacje cyfrowe włączone do ZSK

Kolejne 3 kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC zostały włączone przez Ministra Cyfryzacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wśród nich znajdują się kwalifikacje „Tworzenie witryn internetowych”, „Projektowanie grafiki komputerowej” oraz „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.

Rok 2018 kończy się dla Fundacji VCC wielkim sukcesem. Jako jedynemu podmiotowi rynkowemu udało nam się włączyć aż 8 kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jako pierwsi uzyskaliśmy także uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej i przeprowadziliśmy pierwsze procesy walidacji (egzaminowania) oraz certyfikacji zgodnie z założeniami systemu dla kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej”. W bieżącym roku do egzaminów w ramach tej kwalifikacji podeszło 41 osób, z czego 39 zakończyło weryfikację z wynikiem pozytywnym i otrzyma lub już otrzymało certyfikat VCC z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin z Montowania stolarki budowlanej w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, 21.12.2018

W grudniu Fundacja VCC na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Sprawiedliwości uzyskała także uprawnienia do certyfikowania kolejnych dwóch kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”. Procesy nadawania uprawnień do certyfikowania pozostałych 5 kwalifikacji są obecnie w toku i mamy nadzieję, że zakończą się w styczniu 2019.

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” – kwalifikacji został przypisany poziom 4 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej” – kwalifikacji został przypisany poziom 4 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” – kwalifikacji został przypisany poziom 3 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).