Zadaj pytanie naszym ekspertom

  • Ewa Dębska

    Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracuje z młodzieżą w różnych typach szkół: technikum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej. Zajmuje się również kształceniem ustawicznym, prowadząc zajęcia na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wspomaga nauczycieli w organizowaniu, badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, doborze, modyfikacji i tworzeniu programów nauczania. Jest autorką kilku programów nauczania dla zawodu.

  • Wiesława Wąsik

    Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego ogólnego i niemieckiego zawodowego. Pracuje w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako nauczyciel i doradca metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego. Przez wiele lat była koordynatorem regionalnym programu DELFORT, w ramach którego prowadziła warsztaty doskonalące w zakresie metodyki i dydaktyki dla nauczycieli języka niemieckiego.

  • Marta Szczodrak

    Licencjonowany doradca zawodowy – trener. Od 10 lat specjalizuje się w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, rozwijaniu talentów. Na co dzień pracuje jako doradca zawodowy i broker edukacyjny w instytucji pozarządowej. Ma doświadczenie w pracy zarówno w publicznych służbach zatrudnienia, jak i w oświacie. Jej klienci szczególnie cenią sobie jej indywidualne podejście oraz zrozumienie różnic w pracy z klientem- uczniem i klientem- pracownikiem lub bezrobotnym.