Ekspert radzi

Pracodawcy zatrudniają chętniej, ale mają problem ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kompetencjami

Marta Szczodrak - Doradca zawodowy VCC

Wiele wskazuje na to, że w 2014r. pracodawcy zatrudniają więcej i chętniej niż w latach ubiegłych. Z punktu widzenia potencjalnego pracownika jednak nadal nie jest łatwo znaleźć pracę. Według pracodawców jednym z powodów takiego stanu rzeczy są kompetencje potencjalnych pracowników, a właściwie ich brak.

Aby zrozumieć czego oczekują pracodawcy, należy zdać sobie sprawę z tego czym jest rynek pracy. Jest to miejsce, gdzie spotykają się pracodawca i pracownik i każdy z nich chce załatwić swój interes. Pracownik pragnie znaleźć satysfakcjonujące go zajęcie za odpowiednie wynagrodzenie, natomiast pracodawca szuka zestawu konkretnych umiejętności, cech charakteru, osobowości, nierzadko również wyglądu, szeregu doświadczeń niezbędnych do wykonania zadań na stanowisku pracy, na które chce przyjąć pracownika. Poszukiwane zestawy kompetencji są bardzo różne. Jest ich tak wiele jak wiele mamy stanowisk pracy. Jednak można wyróżnić kompetencje, które powtarzają się wśród oczekiwanych przez pracodawców.

Niemal w każdej ofercie pracy wśród oczekiwań pracodawcy wymieniają znajomość języka obcego, najlepiej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Ponadto umiejętność wykorzystywania technologii w biznesie od podstawowej obsługi programów biurowych takich jak Word czy Excel, poprzez Internet i portale społecznościowe, aż po umiejętność wykorzystywania nowych technologii w przyjętych strategiach działania i stałe poszukiwanie nowych form ekspresji w tym zakresie.

W 2013r. na potrzeby konstruowania Kwestionariusza istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ) przeprowadzono badania pilotażowe wśród pracodawców z województwa lubelskiego. Ankieta dotyczyła w znacznej części oczekiwań pracodawców w stosunku do absolwentów szkół wyższych poszukujących zatrudnienia w kontekście ich kompetencji. Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu oraz wyniki badań pilotażowych wskazano następujące kompetencje cenione przez pracodawców:

  • Motywacja i chęć do pracy;
  • Umiejętność porozumiewania się – słuchania ze zrozumieniem oraz jasne i zwięzłe mówienie i pisanie;
  • Zdolność efektywnego wykorzystania czasu;
  • Umiejętność ustalania celów i sporządzania planów;
  • Gotowość do inwestowania czasu i wysiłku w zdobywanie wiedzy i umiejętności;
  • Umiejętność współdziałania z innymi wynikająca ze znajomości i akceptacji własnej roli, jak i innych w pracy zespołowej;
  • Umiejętność poszukiwania i generowania nowych, oryginalnych wizji i rozwiązań problemów;
  • Zdolność zachowania równowagi emocjonalnej w życiu zawodowym i prywatnym;
  • Upór w dążeniu do celu pomimo trudności;
  • Umiejętność przystosowania się do nowych warunków i wymogów oraz zachodzących zmian;

Warto w tym kontekście zastanowić się jaki poziom powyższych kompetencji prezentuje każdy z nas. Wskazane jest, żeby ich poziom był jak najwyższy, szczególnie jeśli planujemy znalezienie pracy. Jeśli ocena kompetencji sprawia trudność warto skontaktować się z doradcą zawodowym VCC, który służy pomocą m.in. w tym zakresie oraz skorzystać z portfolio szkoleń VCC, aby uzupełnić brakujące kompetencje.

 

Bibliografia:

Talik W., Wiechetek M., Szczodrak M., Momot B., Metoda pomiaru istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ). Instrukcja, Lublin 2013.