Exam procedures

Zgodnie z metodologią VCC egzamin z zakresu Select Competences składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

  • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Jego zakres w pełni pokrywa zagadnienia wyszczególnione w sylabusie. Egzamin teoretyczny trwa, w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora systemu egzaminacyjnego.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania odbywa się u Partnerów Egzaminacyjnych VCC. Egzamin praktyczny odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań przez egzaminowanego. Czas egzaminu wynosi 30 – 90 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy od specyfiki modułu.

Egzaminy – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne są przeprowadzane przez Partnerów Egzaminacyjnych VCC.

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu (zgodny z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym):

  • egzamin teoretyczny – poziom minimalny 55%,
  • egzamin praktyczny – poziom minimalny 75%.