EKSPANSJA VCC NA RUMUŃSKIM RYNKU EDUKACYJNYM

Na podstawie ustawy nr 129/200 dotyczącej kształcenia zawodowego dorosłych w Rumunii w dniu 20.12.2019 r. Fundacja VCC otrzymała akredytację na rynku rumuńskim dla kwalifikacji Programming and operation of the 3D printing process” (Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D). Rekomendacja potwierdza, iż program zaproponowany przez Fundację VCC jest zgodny z rumuńskim standardem kształcenia.