Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu YMEC

W dniach 11-12 października 2018 r. W Lublinie odbyło się czwarte ostatnie międzynarodowe spotkanie projektu 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Młodzi menedżerowie efektywnej ścieżki kariery „.

Odpowiedzialnym za zorganizowanie czwartego międzynarodowego spotkania była Fundacja VCC oraz trzy partnerskie organizacje: Active Youth – Litwa; CENTRUM STRATEGII ROZWOJU MŁODZIEŻY – Rumunia; Teza Ltd. – Bułgaria.

Głównym celem ostatniego spotkania było omówienie następujących tematów:

– Omówienie wyników wszystkich rezultatów pracy intelektualnej opracowanych podczas projektu – etapy, osiągnięte wyniki, koordynację i komunikację w ramach partnerstwa;

– Dyskusja na temat warsztatów przeprowadzonych w każdym kraju partnerskim.

– E1 – Wydarzenie upowszechniające – przygotowanie do wydarzenia 12 października 2018 r. w Lublinie.

Międzynarodowe spotkanie końcowe przyczyniło się do koordynacji terminów i etapów działań mających na celu wsparcie skutecznego i zrównoważonego wdrażania młodych menedżerów w sprawny projekt rozwoju kariery.