„Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” – kwalifikacja funkcjonująca w ZSK

Dla kwalifikacji „Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” został już przydzielony Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości. To oznacza, że możemy prowadzić walidację i wydawać certyfikaty osobom, które pomyślenie przejdą proces sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Employer branding funkcjonuje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji od lipca 2022 r. Kwalifikacja została opracowana i wdrożona przez naszą Fundację. Skierowana jest przede wszystkim do specjalistów i menedżerów średniego i wyższego szczebla z obszarów związanych z HR, PR oraz budowaniem wizerunku pracodawcy, a także urzędników i przedstawicieli partii politycznych.

Aby móc ubiegać się o przystąpienie do walidacji z kwalifikacji rynkowej „Budowanie wizerunku pracodawcy” należy posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (matura). Osoba, która zdobędzie certyfikat z Employer brandingu jest przygotowana do:

  • kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy;
  • komunikowania się z użyciem pojęć dotyczących employer brandingu i opisywania procesu budowy wizerunku organizacji jako pracodawcy;
  • przeprowadzania analizy odbioru wizerunku pracodawcy w otoczeniu zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym;
  • przygotowania strategii budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy;
  • dobierania działania wspierające budowę wizerunku organizacji jako pracodawcy w środowisku zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym oraz planowania sposobu monitorowania skuteczności tych działań.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji rynkowej „Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” dostępne są tutaj: https://kwalifikacje.vccsystem.eu/kwalifikacje-wlaczone-budowanie-wizerunku-pracodawcy-employer-branding/