Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 „Standard tworzenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wysyłania ofert 19.05.2016 godz. 10.00

Formularz oferty- załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – standardy – załącznik nr 2

Załącznik nr 4 opis usługi eksportowej w działalności wnioskodawcy

Załącznik zakres minimalny umowy- załacznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert