Zakończenie projektu pilotażu krajowego systemu kwalifikacji

16 października 2015 roku dobiegł końca rozpoczęty w czerwcu 2014 roku pilotaż wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji. Projekt „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).

Celem pilotażu było przygotowanie i przetestowanie rozwiązań opisu nowych kwalifikacji, które będą zrozumiałe i proste do ich późniejszego wykorzystywania przez pracodawców, osoby uczące się i pracujące oraz instytucje edukacyjne.

Do pilotażu zgłoszono 12 kwalifikacji, które zostały przygotowane przez ekspertów IBE, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców oraz stowarzyszenia branżowe i izby rzemieślnicze. Fundacja VCC w ramach udziału w przedsięwzięciu zgłosiła kwalifikację Opiekun osoby starszej.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Sowy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pana Jacka Pająka w Hotelu Galaxy w Krakowie. W trakcie spotkania zaprezentowano doświadczenia z przebiegu pilotażu walidacji dwóch kwalifikacji: „Prowadzenie wypieków w jednostkach handlowych” oraz „Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości”.

Fundacja VCC uczestniczyła także (jako instytucja certyfikująca) w wywiadzie grupowym mającym na celu zebranie rekomendacji dotyczących pilotażu. W wywiadzie udział wzięły również: WUP Kraków, PTI, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, Klaster sp. z o.o. oraz eksperci branżowi. Na zakończenie projektu, Fundacja VCC otrzymała pisemne podziękowanie za zaangażowanie, twórczą pracę oraz odwagę w przecieraniu nowych szlaków podczas pilotażu procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 


Dyplom uznania Potwierdzenie udziału