Zakończenie okresu pilotażu VCC

Prowadzona przez Instytut VCC, działający przy Humaneo, pilotażowa faza wdrożenia systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC została oficjalnie zakończona. Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się zbudować kompletny system, uwzględniający strukturę partnerską, model szkoleń i walidacji kompetencji zgodny z ideą mobilności zawodowej i kluczowymi kierunkami rozwoju polskiej i europejskiej polityki edukacyjnej oraz komponent związany ze współpracą z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy.

W trakcie dotychczasowej działalności wydano ponad 1600 certyfikatów VCC, akredytowano 165 trenerów, 161 egzaminatorów oraz 70 operatorów systemu egzaminacyjnego. Do stale rozwijanej sieci partnerskiej dołączyło 20 Akademii Edukacyjnych z Polski oraz Chorwacji i Serbii, 17 Partnerów Egzaminacyjnych oraz 90 Partnerów wspierających.

Wraz z budowaną skalą działalności pojawiła się konieczność prowadzenia działań związanych z VCC przez odrębny podmiot. W związku z tym została powołana Fundacja VCC, która jest odpowiedzialna za kolejny etap rozwoju systemu VCC w kontekście zmian w edukacji zawodowej w Polsce i na świecie, jak również pełną obsługę kanału partnerskiego, spełniając jednocześnie rolę Akademii Regionalnej.


pobierz komunikat.doc 118 Kb - komunikat.doc