protokół z przeglądu ofert

Dziękujemy za udział w postępowaniu na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji.

Poniżej udostępniamy protokół z przeglądu ofert.

Protokół wyboru wykonawcy