Bezpłatne egzaminy z kwalifikacji rynkowych dla uczniów ZS nr 1 we Władysławowie

W Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odbyły się bezpłatne walidacje dla uczniów
z 2 kwalifikacji rynkowych:

  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Przygotowanie deserów restauracyjnych

Projekt UE? Nie tym razem! Możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji rynkowych ZSK dla uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zapisana jest
w art. 122a Prawa Oświatowego.

„Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. (…)” – pełne brzmienie artykułu ustawy dostępne jest tutaj: https://tiny.pl/9hj9t

Szkoła we Władysławowie wykorzystała powyższy zapis i zawarła odpowiednią umowę z Fundacją VCC, która jest Instytucją Certyfikującą dla wspomnianych kwalifikacji rynkowych. Kilkunastu uczniów otrzymało szansę zdobycia certyfikatów, których łączna wartość rynkowa to blisko 35 000 złotych!

Gratulujemy kadrze zarządzającej, nauczycielom oraz uczniom z Technikum we Władysławowie zaangażowania w rozwijanie talentów, dostrzegania szans i możliwości na podnoszenie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, otwartości na to co nowe w edukacji.

Niebawem ukaże się krótki film opwiadający całą historię związaną z pozyskaniem bezpłatnych walidacji dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie. Zapraszamy do śledzenia social mediów Fundacji VCC!