Praca w Niemczech dla fachowców

Media wspierają promocję inicjatywy agencji zatrudnienia WS Finance. Mieszkańcy Tarnowa i okolic mogą dowiedzieć się o możliwości podjęcia pracy w Niemczech oraz o spotkaniu informacyjnym w tarnowskim Powiatowym Urzędzie Pracy, skierowanym do fachowców zainteresowanych wyjazdem za pośrednictwem lokalnego portalu www.tarnow.net.pl Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego wraz z informacją o zapisach dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy […]

School of Business Competences z Bułgarii nową Akademią Edukacyjną

School of Business Competences z Bułgarii nawiązała współpracę z Instytutem VCC, uzyskując status Akademii Edukacyjnej.  Firma SBC oferując szeroki zakres usług szkoleniowych,  postanowiła rozwinąć swoją ofertę o kursy w standardzie VCC, by lepiej sprostać wymogom lokalnego oraz międzynarodowego rynku pracy.  

Efektywne pośrednictwo pracy – pilotażowy program w woj. mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim

Propozycja Ministra Pracy i Polityki Społecznej zakłada ścisłe współdziałania urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych. Efektem współpracy ma być stałe zatrudnienie dla osób długotrwale bezrobotnych. Na aktywizację około trzech tysięcy bezrobotnych Ministerstwo chce przeznaczyć 30 mln zł. Pilotaż rozpocznie się na początku 2013 roku i obejmie trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie i podkarpackie.

Rynek pracy bez tajemnic – warsztaty dla pracowników PUP wraz z prezentacją ofert pracy niemieckich pracodawców

CSS Tarnów oferuje kolejne szkolenie skierowane do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Tym razem zorganizowano warsztaty pogłębiające kompetencje zawodowe doradców zawodowych, liderów KP i pośredników pracy. „Ukryty rynek pracy bez tajemnic” jest II częścią szkolenia w ramach projektu SPADOCHRON. Podczas spotkania uczestnicy zostaną również zapoznani  z warunkami współpracy z niemieckimi pracodawcami. 

Nowe zawody i kompetencje w standardzie VCC

Instytut VCC informuje o podjęciu decyzji w sprawie opracowania nowych, certyfikowanych zawodów i kompetencji w standardzie VCC. Lista modułów będących w trakcie opracowania dostępna jest już na stronie Instytutu: New Competence,Select Competence. Jest ona wynikiem przeprowadzonego, ogólnopolskiego badania zapotrzebowania na zawody i kompetencje, jak również odpowiedzią na zapotrzebowanie, składane przez pracodawców zagranicznych. Wkrótce dostępne będą również szczegółowe […]

Kolejny Partner Wspierający VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Profi Biznes Group Sylwia Majewska. W podpisanym w dniu 09 listopada br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Profi Biznes Group zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC – jako rzetelnego? wiarygodnego i obiektywnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczęcie nowego cyklu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji

W dniu 23 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się debata społeczna inaugurująca nowy cykl spotkań w br., poświęcona modernizacji Krajowego Systemu Kwalifikacji. Spotkanie z ramienia IBE prowadziła Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektu systemowego, przedstawiając porządek debaty.

VCC daje pracę! Prezentacja standardu VCC i oferty niemieckich pracodawców na Targach Pracy w Siemianowicach Śląskich

Uczestnicy siemianowickich targów pracy zostali zapoznani z ofertą pracy w Niemczech. Oferta skierowana jest do osóbz kwalifikacjami i doświadczeniem w takich zawodach jak: spawacz, ślusarz, monter wodno-kanalizacyjny oraz elektryk. Warunkiem zatrudnienia przez niemieckich pracodawców jest znajomość branżowego języka niemieckiego, potwierdzona certyfikatem VCC. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania uczestnikom Targów standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. […]

Instytucje szkoleniowe wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji

Instytut VCC uczestniczył prowadzonym przez PIFS badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie opinii i potrzeb instytucji z branży szkoleniowej w związku z procesem wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji. Instytut od początku czynnie uczestniczy w tworzeniu założeń PRK, co znajduje odzwierciedlenie w założeniach standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC.  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.

Projektowanie programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem podstawy programowej

Zapraszamy autorów przygotowujących programy szkoleń zawodowych do zapoznania się z prezentacją  pt. Projektowanie modułowych, przedmiotowych i blokowych programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, autorstwa dr Krzysztofa Symeli – eksperta Instytutu VCC ds. kształcenia zawodowego. Prezentacja stanowić może pomoc w prawidłowym przygotowaniu programów szkoleniowych, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych.

Potwierdzanie efektów kształcenia poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający

Instytut VCC wspiera działania prowadzone przez jednostki zewnętrzne, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rzetelnego ich potwierdzania. Obiektywnemu i wiarygodnemu potwierdzaniu kwalifikacji służy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od firmy szkoleniowej. Zgodnie z założeniami VCC –  egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe. Zakres merytoryczny egzaminu ustalany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji szkolenia, określającej cele i efekty […]

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku wspiera standard VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W podpisanym w dniu 04 października br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC jako rzetelnego […]

Współpraca z pracodawcami niemieckimi

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym ze strony niemieckich pracodawców Instytut VCC podjął działania w zakresie opracowania nowych modułów językowych. Nowe moduły Language Competence będą przygotowywać  do wykonywania zawodów m.in. spawacz, elektryk, ślusarz, tokarz – frezer(konwencjonalny i operator CNC), monter urządzeń grzewczych, sanitarnych i klimatyzacji,pracownik do budowy kotłów i do wznoszenia wyciagów – w środowisku niemieckojęzycznym.

Warsztaty planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego z udziałem Instytutu VCC

25 września br. odbyły się warsztaty Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Tematem przewodnim wydarzenia był Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy – jeden z dziesięciu programów realizujących cele Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. „Małopolska-Nieograniczone możliwości”. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W Programie wykorzystano również rekomendacje i wyniki prac […]

VCC w biuletynie XXII Forum Ekonomicznego 2012

Kolejna edycja wydarzenia jak co roku przyciągnęła do Krynicy rzeszę decydentów ze świata biznesu i polityki oraz znawców branży ekonomiczno – gospodarczej. Forum Ekonomiczne jest bowiem jednym z ważniejszych spotkań branżowych w Europie Środkowo – Wschodniej. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz do podjęcia dyskusji w kwestiach dotyczących gospodarki i ekonomii. Tegoroczne forum odbyło się […]

Ogólnopolskie badanie „Zapotrzebowanie na zawody (…)”

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu „Zapotrzebowanie na zawody i kompetencje na rynku pracy”. Ma ono na celu diagnozę faktycznych potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem tendencji i zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badania dodatkowo pozwolą na wypracowanie kompleksowej ścieżki certyfikacji VCC, w zawodach i kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy. Raport z badań opublikowany będzie […]

Kolejny Urząd Pracy wspiera VCC

„Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz instytucji rynku pracy, ich pracowników i klientów, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”.

CSS Tarnów wyróżnionym Partnerem Wspierającym VCC

„W imieniu Zarządu HUMANEO pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę jak również wkład w rozwój i promocję certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie Vocational Competence Certifiate (…).

„Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” w standardzie VCC

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek”. Projekt realizowany jest na terenie wielkopolski i jest on skierowany do sektora turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie wraz z certyfikacją VCC z zakresu modułu Select Competence – Organizator ruchu turystycznego.

Publiczne Służby Zatrudnienia wspierają certyfikację VCC

„Powiatowy Urząd Pracy (…) deklaruje wspieranie działań prowadzonych przez Instytut VCC, mających na celu diagnozowanie potrzeb pracowników i pracodawców oraz promocję kształcenia zawodowego, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji, rozumianych jako potwierdzone efekty kształcenia. Deklaruje również honorowanie certyfikatów VCC – jako wiarygodnego, rzetelnego i obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników”.

Egzaminy VCC w ramach szkoleń PAN

170 osób przystąpiło do egzaminu VCC w ramach szkolenia Adaptacja do zmian, przeprowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Egzaminy odbyły się w dniach 28-30 maja 2012 roku. Były to pierwsze z zaplanowanych do końca 2013 roku egzaminów VCC, w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni Jedność – kluczem do sukcesu w branży opakowań farmaceutycznych”.

PUP Włodawa – Partnerem Wspierającym VCC

Z przyjemnością informujemy że Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przystąpił do  struktury VCC, zyskując status Partnera Wspierającego. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w działaniach na rzecz rynku pracy i edukacji, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób dostosowany do oczekiwań pracodawców. Strony zadeklarowały również współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Aviation Consulting – Partnerem Wspierającym VCC

Miło nam poinformować, że firma Aviation Consulting Michał Ratajczak została Partnerem Wspierającym VCC. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wspierania i promocji prowadzonych przez siebie działań, związanych z kształceniem zawodowym oraz potwierdzaniem kompetencji zawodowych pracowników, poprzez certyfikację VCC.

V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu odbyło się V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.

Polska Rama Kwalifikacji – czym jest i jakie niesie korzyści

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Film prezentuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiada na pytanie jakie realne korzyści niesie ona dla pracodawców i pracowników, zachęca do zdobywania dyplomów i certyfikatów, jako potwierdzenia kwalifikacji, zdobywanych w różnym czasie i miejscu. Film został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK.

Pilotażowy egzamin VCC z doradztwa zawodowego w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że w dniach 11-13 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Doradztwo zawodowe. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbywał się w kolejnych dniach.

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniach 4-6 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Pośrednictwo pracy. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbył się w kolejnych dniach. Uczestnicy którzy zakończyli egzamin pozytywnie […]