Rozpoczęcie nowego cyklu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji

W dniu 23 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się debata społeczna inaugurująca nowy cykl spotkań w br., poświęcona modernizacji Krajowego Systemu Kwalifikacji. Spotkanie z ramienia IBE prowadziła Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektu systemowego, przedstawiając porządek debaty.

VCC daje pracę! Prezentacja standardu VCC i oferty niemieckich pracodawców na Targach Pracy w Siemianowicach Śląskich

Uczestnicy siemianowickich targów pracy zostali zapoznani z ofertą pracy w Niemczech. Oferta skierowana jest do osóbz kwalifikacjami i doświadczeniem w takich zawodach jak: spawacz, ślusarz, monter wodno-kanalizacyjny oraz elektryk. Warunkiem zatrudnienia przez niemieckich pracodawców jest znajomość branżowego języka niemieckiego, potwierdzona certyfikatem VCC. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania uczestnikom Targów standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. […]

Instytucje szkoleniowe wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji

Instytut VCC uczestniczył prowadzonym przez PIFS badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie opinii i potrzeb instytucji z branży szkoleniowej w związku z procesem wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji. Instytut od początku czynnie uczestniczy w tworzeniu założeń PRK, co znajduje odzwierciedlenie w założeniach standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC.  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.

Projektowanie programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem podstawy programowej

Zapraszamy autorów przygotowujących programy szkoleń zawodowych do zapoznania się z prezentacją  pt. Projektowanie modułowych, przedmiotowych i blokowych programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, autorstwa dr Krzysztofa Symeli – eksperta Instytutu VCC ds. kształcenia zawodowego. Prezentacja stanowić może pomoc w prawidłowym przygotowaniu programów szkoleniowych, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych.

Potwierdzanie efektów kształcenia poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający

Instytut VCC wspiera działania prowadzone przez jednostki zewnętrzne, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rzetelnego ich potwierdzania. Obiektywnemu i wiarygodnemu potwierdzaniu kwalifikacji służy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od firmy szkoleniowej. Zgodnie z założeniami VCC –  egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe. Zakres merytoryczny egzaminu ustalany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji szkolenia, określającej cele i efekty […]

Współpraca z pracodawcami niemieckimi

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym ze strony niemieckich pracodawców Instytut VCC podjął działania w zakresie opracowania nowych modułów językowych. Nowe moduły Language Competence będą przygotowywać  do wykonywania zawodów m.in. spawacz, elektryk, ślusarz, tokarz – frezer(konwencjonalny i operator CNC), monter urządzeń grzewczych, sanitarnych i klimatyzacji,pracownik do budowy kotłów i do wznoszenia wyciagów – w środowisku niemieckojęzycznym.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku wspiera standard VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W podpisanym w dniu 04 października br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC jako rzetelnego […]

Warsztaty planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego z udziałem Instytutu VCC

25 września br. odbyły się warsztaty Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Tematem przewodnim wydarzenia był Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy – jeden z dziesięciu programów realizujących cele Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. „Małopolska-Nieograniczone możliwości”. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W Programie wykorzystano również rekomendacje i wyniki prac […]

VCC w biuletynie XXII Forum Ekonomicznego 2012

Kolejna edycja wydarzenia jak co roku przyciągnęła do Krynicy rzeszę decydentów ze świata biznesu i polityki oraz znawców branży ekonomiczno – gospodarczej. Forum Ekonomiczne jest bowiem jednym z ważniejszych spotkań branżowych w Europie Środkowo – Wschodniej. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz do podjęcia dyskusji w kwestiach dotyczących gospodarki i ekonomii. Tegoroczne forum odbyło się […]

Ogólnopolskie badanie „Zapotrzebowanie na zawody (…)”

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu „Zapotrzebowanie na zawody i kompetencje na rynku pracy”. Ma ono na celu diagnozę faktycznych potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem tendencji i zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badania dodatkowo pozwolą na wypracowanie kompleksowej ścieżki certyfikacji VCC, w zawodach i kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy. Raport z badań opublikowany będzie […]

Kolejny Urząd Pracy wspiera VCC

„Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz instytucji rynku pracy, ich pracowników i klientów, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”.

CSS Tarnów wyróżnionym Partnerem Wspierającym VCC

„W imieniu Zarządu HUMANEO pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę jak również wkład w rozwój i promocję certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie Vocational Competence Certifiate (…).

„Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” w standardzie VCC

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek”. Projekt realizowany jest na terenie wielkopolski i jest on skierowany do sektora turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie wraz z certyfikacją VCC z zakresu modułu Select Competence – Organizator ruchu turystycznego.

Publiczne Służby Zatrudnienia wspierają certyfikację VCC

„Powiatowy Urząd Pracy (…) deklaruje wspieranie działań prowadzonych przez Instytut VCC, mających na celu diagnozowanie potrzeb pracowników i pracodawców oraz promocję kształcenia zawodowego, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji, rozumianych jako potwierdzone efekty kształcenia. Deklaruje również honorowanie certyfikatów VCC – jako wiarygodnego, rzetelnego i obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników”.

Egzaminy VCC w ramach szkoleń PAN

170 osób przystąpiło do egzaminu VCC w ramach szkolenia Adaptacja do zmian, przeprowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Egzaminy odbyły się w dniach 28-30 maja 2012 roku. Były to pierwsze z zaplanowanych do końca 2013 roku egzaminów VCC, w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni Jedność – kluczem do sukcesu w branży opakowań farmaceutycznych”.

PUP Włodawa – Partnerem Wspierającym VCC

Z przyjemnością informujemy że Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przystąpił do  struktury VCC, zyskując status Partnera Wspierającego. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w działaniach na rzecz rynku pracy i edukacji, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób dostosowany do oczekiwań pracodawców. Strony zadeklarowały również współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Aviation Consulting – Partnerem Wspierającym VCC

Miło nam poinformować, że firma Aviation Consulting Michał Ratajczak została Partnerem Wspierającym VCC. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wspierania i promocji prowadzonych przez siebie działań, związanych z kształceniem zawodowym oraz potwierdzaniem kompetencji zawodowych pracowników, poprzez certyfikację VCC.

V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu odbyło się V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.

Polska Rama Kwalifikacji – czym jest i jakie niesie korzyści

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Film prezentuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiada na pytanie jakie realne korzyści niesie ona dla pracodawców i pracowników, zachęca do zdobywania dyplomów i certyfikatów, jako potwierdzenia kwalifikacji, zdobywanych w różnym czasie i miejscu. Film został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK.

Pilotażowy egzamin VCC z doradztwa zawodowego w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że w dniach 11-13 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Doradztwo zawodowe. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbywał się w kolejnych dniach.

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniach 4-6 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Pośrednictwo pracy. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbył się w kolejnych dniach. Uczestnicy którzy zakończyli egzamin pozytywnie […]

CSS Tarnów – Partnerem Wspierającym VCC

W dniu 04.07.br Instytut VCC podpisał list intencyjny z Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie. W liście tym Instytut VCC zobowiązał się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie, związanych z kształceniem zawodowym, w szczególności w zakresie zawodów pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Z kolei Centrum Studiów Samorządowych […]

Certyfikacja pośrednika pracy i doradcy zawodowego w standardzie VCC – jako inwestycja w przyszłość

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu autorstwa Pani Jolanty Kulińskiej, pt. „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w kontekście zapowiadanych zmian w urzędach pracy oraz możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Artykuł prezentuje uwarunkowania wykonywania w/w zawodów w obecnej sytuacji prawnej, obrazuje zadania doradców zawodowych i pośredników pracy jako pracowników publicznych służb zatrudnienia, pokazuje ich rolę […]

Letnia Szkoła Doradców Zawodowych z pilotażową certyfikacją VCC

Przypominamy uczestnikom Letniej Szkoły dla Doradców Zawodowych, która odbędzie się w dniach od 9 – 13 lipca w Kołobrzegu, że w zakładce kompetencje/charakterystyka kompetencji/doradztwo zawodowe zamieszczony jest program szkolenia VCC dla doradców zawodowych wraz z literaturą i przykładowym egzaminem.Przy okazji przypominamy, jak wygląda procedura egzaminacyjna. Procesowi certyfikacji w zawodzie doradcy zawodowego poddać się mogą m.in. […]

Akredytacja modułów Partnerów

Informujemy Partnerów VCC, że na stronie Instytutu uruchomiony został formularz akredytacji modułów. Partnerzy VCC, zainteresowani włączeniem modułów do ogólnej oferty certyfikacyjnej VCC proszeni są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego formularza. Po wstępnej ocenie zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości współpracy. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Informacji udziela […]

Certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

W związku z planowaną pilotażową certyfikacją VCC z zakresu pośrednictwa pracy, informujemy Państwa, że w zakładce Kompetencje zamieszczony został program szkolenia oraz wykaz literatury fachowej, ułatwiającej przygotowanie się do egzaminu. Program szkolenia realizowany będzie podczas Letniej Szkoły Pośredników Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu. Szkolenie to zakończone zostanie certyfikowanym egzaminem […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

Podczas Letniej Szkoły Pośrednika Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminów teoretycznych i praktycznych poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania literatury fachowej, co ułatwi przygotowanie […]

Nowa strona Akademii Regionalnej VCC

Miło nam poinformować że z dniem dzisiejszym została uruchomiona strona Akademii Regionalnej VCC w Polsce. Strona jest dostępna pod adresem www.ar.vcci.pl . Zawiera wszelkie informacje na temat zasad i procedur funkcjonowania Akademii Edukacyjnych, Partnerów Egzaminacyjnych jak i innych podmiotów powiązanych z strukturą VCC. Na stronie można znaleźć zawsze aktualne informacje o prowadzonych kursach i egzaminach oraz […]

Krajowe Ramy Kwalifikacji – czym są i dlaczego muszą być?

Zapraszamy Państwa do artykułu na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji, autorstwa p. Jolanty Kulińskiej. Autorka w sposób syntetyczny zobrazowała założenia KRK oraz przedstawiła konsekwencje, jakie niesie wdrożenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla rynku pracy i edukacji. Zapraszamy do lektury!  

VCC podczas Małopolskiego Dnia Uczenia się

Już niebawem – 3 czerwca 2012 roku, w Krakowie odbędzie się II edycja Małopolskiego Dnia Uczenia się, w ramach którego równolegle w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Bronowickiej 37 i Karpińskiego 22 zorganizowane będą bezpłatne warsztaty przeznaczone dla chętnych w każdym wieku. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to „Graj, doświadczaj, działaj”, a idea, która przyświeca wydarzeniu oparta […]