V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu odbyło się V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.

Polska Rama Kwalifikacji – czym jest i jakie niesie korzyści

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Film prezentuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiada na pytanie jakie realne korzyści niesie ona dla pracodawców i pracowników, zachęca do zdobywania dyplomów i certyfikatów, jako potwierdzenia kwalifikacji, zdobywanych w różnym czasie i miejscu. Film został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK.

Pilotażowy egzamin VCC z doradztwa zawodowego w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że w dniach 11-13 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Doradztwo zawodowe. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbywał się w kolejnych dniach.

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniach 4-6 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Pośrednictwo pracy. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbył się w kolejnych dniach. Uczestnicy którzy zakończyli egzamin pozytywnie […]

CSS Tarnów – Partnerem Wspierającym VCC

W dniu 04.07.br Instytut VCC podpisał list intencyjny z Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie. W liście tym Instytut VCC zobowiązał się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie, związanych z kształceniem zawodowym, w szczególności w zakresie zawodów pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Z kolei Centrum Studiów Samorządowych […]

Certyfikacja pośrednika pracy i doradcy zawodowego w standardzie VCC – jako inwestycja w przyszłość

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu autorstwa Pani Jolanty Kulińskiej, pt. „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w kontekście zapowiadanych zmian w urzędach pracy oraz możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Artykuł prezentuje uwarunkowania wykonywania w/w zawodów w obecnej sytuacji prawnej, obrazuje zadania doradców zawodowych i pośredników pracy jako pracowników publicznych służb zatrudnienia, pokazuje ich rolę […]

Letnia Szkoła Doradców Zawodowych z pilotażową certyfikacją VCC

Przypominamy uczestnikom Letniej Szkoły dla Doradców Zawodowych, która odbędzie się w dniach od 9 – 13 lipca w Kołobrzegu, że w zakładce kompetencje/charakterystyka kompetencji/doradztwo zawodowe zamieszczony jest program szkolenia VCC dla doradców zawodowych wraz z literaturą i przykładowym egzaminem.Przy okazji przypominamy, jak wygląda procedura egzaminacyjna. Procesowi certyfikacji w zawodzie doradcy zawodowego poddać się mogą m.in. […]

Akredytacja modułów Partnerów

Informujemy Partnerów VCC, że na stronie Instytutu uruchomiony został formularz akredytacji modułów. Partnerzy VCC, zainteresowani włączeniem modułów do ogólnej oferty certyfikacyjnej VCC proszeni są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego formularza. Po wstępnej ocenie zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości współpracy. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Informacji udziela […]

Certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

W związku z planowaną pilotażową certyfikacją VCC z zakresu pośrednictwa pracy, informujemy Państwa, że w zakładce Kompetencje zamieszczony został program szkolenia oraz wykaz literatury fachowej, ułatwiającej przygotowanie się do egzaminu. Program szkolenia realizowany będzie podczas Letniej Szkoły Pośredników Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu. Szkolenie to zakończone zostanie certyfikowanym egzaminem […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

Podczas Letniej Szkoły Pośrednika Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminów teoretycznych i praktycznych poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania literatury fachowej, co ułatwi przygotowanie […]

Nowa strona Akademii Regionalnej VCC

Miło nam poinformować że z dniem dzisiejszym została uruchomiona strona Akademii Regionalnej VCC w Polsce. Strona jest dostępna pod adresem www.ar.vcci.pl . Zawiera wszelkie informacje na temat zasad i procedur funkcjonowania Akademii Edukacyjnych, Partnerów Egzaminacyjnych jak i innych podmiotów powiązanych z strukturą VCC. Na stronie można znaleźć zawsze aktualne informacje o prowadzonych kursach i egzaminach oraz […]

Krajowe Ramy Kwalifikacji – czym są i dlaczego muszą być?

Zapraszamy Państwa do artykułu na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji, autorstwa p. Jolanty Kulińskiej. Autorka w sposób syntetyczny zobrazowała założenia KRK oraz przedstawiła konsekwencje, jakie niesie wdrożenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla rynku pracy i edukacji. Zapraszamy do lektury!  

VCC podczas Małopolskiego Dnia Uczenia się

Już niebawem – 3 czerwca 2012 roku, w Krakowie odbędzie się II edycja Małopolskiego Dnia Uczenia się, w ramach którego równolegle w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Bronowickiej 37 i Karpińskiego 22 zorganizowane będą bezpłatne warsztaty przeznaczone dla chętnych w każdym wieku. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to „Graj, doświadczaj, działaj”, a idea, która przyświeca wydarzeniu oparta […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Podczas Letniej Szkoły Doradcy Zawodowego, Lidera Klubu Pracy i Specjalisty ds. Rozwoju Zawodowego, która odbędzie się w dniach 09-13 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminu poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania […]

Wywiad dla IBE

W ramach badań zleconych przez IBE przeanalizowano stosowane w Polsce procedury potwierdzania efektów uczenia się, na przykładzie 5 wybranych branż (branży budowlanej, usług informatycznych, branży usługowej, motoryzacyjnej i usług finansowych). Zbadano także procedury walidacji efektów uczenia się stosowane we Francji, w Niemczech, Czechach i Holandii. Analizie poddano dokumentację wybranych projektów i inicjatyw walidacji kompetencji, wyniki […]

Certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Informujemy, że Instytut VCC rozpoczął prace nad certyfikacją z zakresu doradztwa zawodowego. Moduł „Doradztwo zawodowe”, który wejdzie w skład Select Competences, skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Pierwsza grupa to osoby, które legitymują się wykształceniem kierunkowym z tej dziedziny. Druga grupa to osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, […]

Certyfikacja kompetencji zawodowych pośrednika pracy

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Life Long Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe. Wychodząc naprzeciw kierunkom polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, Instytut VCC w partnerstwie z Centrum Studiów […]

Konkurs na autorów materiałów edukacyjnych do zawodu sprzedawca

Zapraszamy ekspertów, specjalistów branżowych, nauczycieli szkół wyższych i średnich oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie na autorów materiałów edukacyjnych w zawodzie sprzedawca. Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskich materiałów edukacyjnych, zgodnych z metodologią standardu VCC. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 14 maja br. Osoba, która zwycięży w konkursie otrzyma […]

Warsztaty PIFS w Spytkowicach

W dniach 9 – 10 marca br. w Ośrodku Kompleks Beskid w Spytkowicach miały miejscewarsztaty PIFS. Warsztaty prowadzone były pod hasłem ?PIFS oraz firmy szkoleniowe wobec zmieniającego się rynku usług szkoleniowych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm zrzeszonych w PIFS, którzy debatowali nad przyszłością firm szkoleniowych w świetle zmian na rynku usług szkoleniowych.Podczas spotkania poruszane […]

VI Limanowskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 06.03.2012r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbyły się VI Limanowskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych skierowane do uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Organizatorzy Targów to: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej. Podczas Targów uczniowie mogli skorzystać z […]

Debata pokonferencyjna

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pt. „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”, która odbyła się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 21 lutego 2012 roku. Konferencja miała charakter ogólnopolski i odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konferencji udział wzięło […]

Przesłanie prof. Jerzego Buzka do uczestników konferencji

Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego wystosował przesłanie do uczestników konferencji „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. „W Unii Europejskiej dobrze wiemy, że konkurencyjna i prężnie rozwijająca się gospodarka, to nie tylko nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, to przede wszystkim ludzie. Trudne czasy kryzysu gospodarczego – odczuwalne na rynku pracy, szczególnie wśród ludzi młodych, […]

Podsumowanie konferencji

W dniu 21.02.2012r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt. Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020.Organizatorem konferencji było stowarzyszenie HUMANEO. Konferencja ukazała uwarunkowania powszechnego obecnie zjawiska mobilności zawodowej na tle założeń strategii Europa 2020, uregulowań wynikających z wytycznych Unii Europejskiej w zakresie potwierdzania kwalifikacji, założeń Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. „Europa potrzebuje wysoko […]

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020” uzyskała patronat medialny grupy wydawniczej „Polskapresse”

Z przyjemnością informujemy, że grupa wydawnicza „Polskapresse” objęła patronatem medialnym konferencję „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. Należąca do Grupy Wydawniczej Polskapresse „Polska Metropolia Warszawska” ukazuje się na terenie województwa mazowieckiego w poniedziałki i piątki i zawiera komentarze najlepszych felietonistów, a także dogłębne analizy dziennikarskie oraz wywiady z ważnymi osobistościami życia publicznego. „Polska” rokrocznie umacnia […]

Rozpoczął się nowy cykl debaty nad PRK

7 lutego 2012 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie ruszył kolejny cykl debaty społecznej kontynuujący prace nad powstaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Fakt jest o tyle istotny, że w dalszym ciągu nie ma w Polsce na szczeblu centralnym, jednolitego systemu opisywania kwalifikacji w kształceniu zawodowym nieformalnym i pozaformalnym. Instytut […]

Zakończenie rejestracji na konferencję

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali Kolumnowej zmuszeni jesteśmy zamknąć listę gości. Jednocześnie, bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji o kontakt z nami za pomocą formularza rejestracyjnego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacji udziela Lidia Gołąb, tel. 722 158 619, 18 547 70 70, […]

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020” uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z edukacją i walidacją kwalifikacji, co bezpośrednio koresponduje z obszarem działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych w systemie nieformalnym i pozaformalnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób dorosłych, pozostających poza formalnym systemem edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegółowych informacji […]

Instytut VCC poszukuje eksperta z zakresu projektowania komputerowego – CAD 2D i 3D

Instytut VCC poszukuje eksperta, do współpracy przy tworzeniu materiałów edukacyjnych z zakresu projektowania komputerowego – CAD 2D i 3D. Tematyka zagadnień, które są wymagane, to: Podstawy tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej Tworzenie obiektów Manipulowanie obiektami Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie Tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej Modelowanie bryłowe (ACIS) Oglądanie rysunku w przestrzeni Rysowanie precyzyjne 3D Wydruk Osoby zainteresowane […]

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach

W dniu 04 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od września 2012 roku. Rozporządzenie to jest częścią zmian w szkolnictwie zawodowym i dostosowuje je do wymagań współczesnego rynku pracy. W nowej podstawie programowej wprowadzone zostały wiedza i umiejętności zawodowe […]

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020” uzyskała patronat honorowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Z przyjemnością informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz objął patronatem honorowym konferencję „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. Wszystkim zainteresowanym udziałem w konferencji przypominamy, że rejestracja na konferencję możliwa jest do dnia 31 stycznia 2012 roku. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.:722 […]