Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku wspiera standard VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W podpisanym w dniu 04 października br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC jako rzetelnego […]

Warsztaty planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego z udziałem Instytutu VCC

25 września br. odbyły się warsztaty Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Tematem przewodnim wydarzenia był Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy – jeden z dziesięciu programów realizujących cele Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. „Małopolska-Nieograniczone możliwości”. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W Programie wykorzystano również rekomendacje i wyniki prac […]

VCC w biuletynie XXII Forum Ekonomicznego 2012

Kolejna edycja wydarzenia jak co roku przyciągnęła do Krynicy rzeszę decydentów ze świata biznesu i polityki oraz znawców branży ekonomiczno – gospodarczej. Forum Ekonomiczne jest bowiem jednym z ważniejszych spotkań branżowych w Europie Środkowo – Wschodniej. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz do podjęcia dyskusji w kwestiach dotyczących gospodarki i ekonomii. Tegoroczne forum odbyło się […]

Ogólnopolskie badanie „Zapotrzebowanie na zawody (…)”

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu „Zapotrzebowanie na zawody i kompetencje na rynku pracy”. Ma ono na celu diagnozę faktycznych potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem tendencji i zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badania dodatkowo pozwolą na wypracowanie kompleksowej ścieżki certyfikacji VCC, w zawodach i kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy. Raport z badań opublikowany będzie […]

Kolejny Urząd Pracy wspiera VCC

„Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz instytucji rynku pracy, ich pracowników i klientów, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”.

CSS Tarnów wyróżnionym Partnerem Wspierającym VCC

„W imieniu Zarządu HUMANEO pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę jak również wkład w rozwój i promocję certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie Vocational Competence Certifiate (…).

„Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” w standardzie VCC

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek”. Projekt realizowany jest na terenie wielkopolski i jest on skierowany do sektora turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie wraz z certyfikacją VCC z zakresu modułu Select Competence – Organizator ruchu turystycznego.

Publiczne Służby Zatrudnienia wspierają certyfikację VCC

„Powiatowy Urząd Pracy (…) deklaruje wspieranie działań prowadzonych przez Instytut VCC, mających na celu diagnozowanie potrzeb pracowników i pracodawców oraz promocję kształcenia zawodowego, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji, rozumianych jako potwierdzone efekty kształcenia. Deklaruje również honorowanie certyfikatów VCC – jako wiarygodnego, rzetelnego i obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników”.

Egzaminy VCC w ramach szkoleń PAN

170 osób przystąpiło do egzaminu VCC w ramach szkolenia Adaptacja do zmian, przeprowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Egzaminy odbyły się w dniach 28-30 maja 2012 roku. Były to pierwsze z zaplanowanych do końca 2013 roku egzaminów VCC, w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni Jedność – kluczem do sukcesu w branży opakowań farmaceutycznych”.

PUP Włodawa – Partnerem Wspierającym VCC

Z przyjemnością informujemy że Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przystąpił do  struktury VCC, zyskując status Partnera Wspierającego. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w działaniach na rzecz rynku pracy i edukacji, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób dostosowany do oczekiwań pracodawców. Strony zadeklarowały również współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Aviation Consulting – Partnerem Wspierającym VCC

Miło nam poinformować, że firma Aviation Consulting Michał Ratajczak została Partnerem Wspierającym VCC. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wspierania i promocji prowadzonych przez siebie działań, związanych z kształceniem zawodowym oraz potwierdzaniem kompetencji zawodowych pracowników, poprzez certyfikację VCC.

V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu odbyło się V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.

Polska Rama Kwalifikacji – czym jest i jakie niesie korzyści

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Film prezentuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiada na pytanie jakie realne korzyści niesie ona dla pracodawców i pracowników, zachęca do zdobywania dyplomów i certyfikatów, jako potwierdzenia kwalifikacji, zdobywanych w różnym czasie i miejscu. Film został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK.

Pilotażowy egzamin VCC z doradztwa zawodowego w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że w dniach 11-13 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Doradztwo zawodowe. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbywał się w kolejnych dniach.

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniach 4-6 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Pośrednictwo pracy. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbył się w kolejnych dniach. Uczestnicy którzy zakończyli egzamin pozytywnie […]

CSS Tarnów – Partnerem Wspierającym VCC

W dniu 04.07.br Instytut VCC podpisał list intencyjny z Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie. W liście tym Instytut VCC zobowiązał się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie, związanych z kształceniem zawodowym, w szczególności w zakresie zawodów pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Z kolei Centrum Studiów Samorządowych […]

Certyfikacja pośrednika pracy i doradcy zawodowego w standardzie VCC – jako inwestycja w przyszłość

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu autorstwa Pani Jolanty Kulińskiej, pt. „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w kontekście zapowiadanych zmian w urzędach pracy oraz możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Artykuł prezentuje uwarunkowania wykonywania w/w zawodów w obecnej sytuacji prawnej, obrazuje zadania doradców zawodowych i pośredników pracy jako pracowników publicznych służb zatrudnienia, pokazuje ich rolę […]

Letnia Szkoła Doradców Zawodowych z pilotażową certyfikacją VCC

Przypominamy uczestnikom Letniej Szkoły dla Doradców Zawodowych, która odbędzie się w dniach od 9 – 13 lipca w Kołobrzegu, że w zakładce kompetencje/charakterystyka kompetencji/doradztwo zawodowe zamieszczony jest program szkolenia VCC dla doradców zawodowych wraz z literaturą i przykładowym egzaminem.Przy okazji przypominamy, jak wygląda procedura egzaminacyjna. Procesowi certyfikacji w zawodzie doradcy zawodowego poddać się mogą m.in. […]

Akredytacja modułów Partnerów

Informujemy Partnerów VCC, że na stronie Instytutu uruchomiony został formularz akredytacji modułów. Partnerzy VCC, zainteresowani włączeniem modułów do ogólnej oferty certyfikacyjnej VCC proszeni są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego formularza. Po wstępnej ocenie zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości współpracy. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Informacji udziela […]

Certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

W związku z planowaną pilotażową certyfikacją VCC z zakresu pośrednictwa pracy, informujemy Państwa, że w zakładce Kompetencje zamieszczony został program szkolenia oraz wykaz literatury fachowej, ułatwiającej przygotowanie się do egzaminu. Program szkolenia realizowany będzie podczas Letniej Szkoły Pośredników Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu. Szkolenie to zakończone zostanie certyfikowanym egzaminem […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy

Podczas Letniej Szkoły Pośrednika Pracy, która odbędzie się w dniach 02-06 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu pośrednictwa pracy. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminów teoretycznych i praktycznych poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania literatury fachowej, co ułatwi przygotowanie […]

Nowa strona Akademii Regionalnej VCC

Miło nam poinformować że z dniem dzisiejszym została uruchomiona strona Akademii Regionalnej VCC w Polsce. Strona jest dostępna pod adresem www.ar.vcci.pl . Zawiera wszelkie informacje na temat zasad i procedur funkcjonowania Akademii Edukacyjnych, Partnerów Egzaminacyjnych jak i innych podmiotów powiązanych z strukturą VCC. Na stronie można znaleźć zawsze aktualne informacje o prowadzonych kursach i egzaminach oraz […]

Krajowe Ramy Kwalifikacji – czym są i dlaczego muszą być?

Zapraszamy Państwa do artykułu na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji, autorstwa p. Jolanty Kulińskiej. Autorka w sposób syntetyczny zobrazowała założenia KRK oraz przedstawiła konsekwencje, jakie niesie wdrożenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla rynku pracy i edukacji. Zapraszamy do lektury!  

VCC podczas Małopolskiego Dnia Uczenia się

Już niebawem – 3 czerwca 2012 roku, w Krakowie odbędzie się II edycja Małopolskiego Dnia Uczenia się, w ramach którego równolegle w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Bronowickiej 37 i Karpińskiego 22 zorganizowane będą bezpłatne warsztaty przeznaczone dla chętnych w każdym wieku. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to „Graj, doświadczaj, działaj”, a idea, która przyświeca wydarzeniu oparta […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Podczas Letniej Szkoły Doradcy Zawodowego, Lidera Klubu Pracy i Specjalisty ds. Rozwoju Zawodowego, która odbędzie się w dniach 09-13 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminu poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania […]

Wywiad dla IBE

W ramach badań zleconych przez IBE przeanalizowano stosowane w Polsce procedury potwierdzania efektów uczenia się, na przykładzie 5 wybranych branż (branży budowlanej, usług informatycznych, branży usługowej, motoryzacyjnej i usług finansowych). Zbadano także procedury walidacji efektów uczenia się stosowane we Francji, w Niemczech, Czechach i Holandii. Analizie poddano dokumentację wybranych projektów i inicjatyw walidacji kompetencji, wyniki […]

Certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Informujemy, że Instytut VCC rozpoczął prace nad certyfikacją z zakresu doradztwa zawodowego. Moduł „Doradztwo zawodowe”, który wejdzie w skład Select Competences, skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Pierwsza grupa to osoby, które legitymują się wykształceniem kierunkowym z tej dziedziny. Druga grupa to osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, […]

Certyfikacja kompetencji zawodowych pośrednika pracy

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Life Long Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe. Wychodząc naprzeciw kierunkom polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, Instytut VCC w partnerstwie z Centrum Studiów […]

Konkurs na autorów materiałów edukacyjnych do zawodu sprzedawca

Zapraszamy ekspertów, specjalistów branżowych, nauczycieli szkół wyższych i średnich oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie na autorów materiałów edukacyjnych w zawodzie sprzedawca. Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskich materiałów edukacyjnych, zgodnych z metodologią standardu VCC. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 14 maja br. Osoba, która zwycięży w konkursie otrzyma […]

Warsztaty PIFS w Spytkowicach

W dniach 9 – 10 marca br. w Ośrodku Kompleks Beskid w Spytkowicach miały miejscewarsztaty PIFS. Warsztaty prowadzone były pod hasłem ?PIFS oraz firmy szkoleniowe wobec zmieniającego się rynku usług szkoleniowych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm zrzeszonych w PIFS, którzy debatowali nad przyszłością firm szkoleniowych w świetle zmian na rynku usług szkoleniowych.Podczas spotkania poruszane […]