„Dzisiaj certyfikat VCC daje pracę, i to nieźle płatną” – wywiad z Zarządem Humaneo na łamach Rzeczpospolitej

Tekst silnie akcentuje założenia i działania podejmowane przez Humaneo z wyszczególnieniem modelu potwierdzania kwalifikacji  zawodowych w standardzie VCC, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Tworzymy zawody, które nie są w Polsce skatalogowane, ale mając na uwadze doświadczenia innych krajów wiemy, że jest na nie zapotrzebowanie. Do końca 2013 roku standard VCC umożliwi potwierdzenie […]

PUP w Busku Zdroju informuje o możliwości pracy w Niemczech

Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju rozpowszechnia inicjatywę podjętą przez Agencję Zatrudnienia WS Finance we współpracy z Instytutem VCC. O możliwości pracy na terytorium Niemiec można dowiedzieć się także za pośrednictwem elektronicznych kiosków. Więcej informacji na oficjalnej stronie Urzędu: http://www.pupbusko.pl

Humaneo w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

Stowarzyszenie Humaneo zostało włączone do Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym potwierdzono, że spełnia ono kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia określonych przez Zespół Akredytacyjny Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.

Firmy inwestują w zawodówki a VCC daje pracę

Rynek pracy staje się coraz ciaśniejszy. Swobodne poruszanie się w nim jest możliwe jedynie poprzez podnoszenie swoich zawodowych kwalifikacji oraz otwartość na edukację z zakresu nowych zawodów. Rola Szkół Zawodowych w obliczu ustawowych zmian w systemie oświaty  staje się coraz silniejsza. Postrzeganie „zawodówek” zostało odczarowane – stają się szkołami pozytywnego wyboru.

Konferencja „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach” z udziałem Instytutu VCC

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy  w Radomiu jako Koordynator projektu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci SkillsUp zorganizował konferencję  pt. „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach”. Konferencja odbywała  się 7 grudnia br. w siedzibie Instytutu.

Humaneo w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

Stowarzyszenie Humaneo zostało włączone do Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym potwierdzono, że spełnia ono kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia określonych przez Zespół Akredytacyjny Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.  

„Wysoka jakość szkoleń – jak ją uzyskiwać?” – debata PIFS

W dniu 26 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się debata, zorganizowana przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i Krajową Izbę Gospodarczą, zatytułowana „Wysoka jakość szkoleń – jak ją uzyskiwać?”. Podczas spotkania poruszono kwestie negatywnej oceny szkoleń EFS, szukając jednocześnie odpowiedzi na pytania dotyczące działań mających na celu zwiększenie jakości i przydatności szkoleń EFS.

Kolejny Powiatowy Urząd Pracy wspiera inicjatywę gwarantującą zatrudnienie w Niemczech – spotkanie w Bochni już 3 grudnia

W dniu 03.12.2012r. o godz.12 w pok. nr 16 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy WS Finance, którzy poszukują kandydatów do pracy u pracodawcy działającego na terytorium Niemiec. Poszukiwani kandydaci powinni posiadać kwalifikacje w następujących zawodach: spawacz, tokarz-frezer (konwencjonalny i operator CNC), monter urządzeń grzewczych, sanitarnych […]

Praca w Niemczech dla fachowców

Media wspierają promocję inicjatywy agencji zatrudnienia WS Finance. Mieszkańcy Tarnowa i okolic mogą dowiedzieć się o możliwości podjęcia pracy w Niemczech oraz o spotkaniu informacyjnym w tarnowskim Powiatowym Urzędzie Pracy, skierowanym do fachowców zainteresowanych wyjazdem za pośrednictwem lokalnego portalu www.tarnow.net.pl Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego wraz z informacją o zapisach dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy […]

School of Business Competences z Bułgarii nową Akademią Edukacyjną

School of Business Competences z Bułgarii nawiązała współpracę z Instytutem VCC, uzyskując status Akademii Edukacyjnej.  Firma SBC oferując szeroki zakres usług szkoleniowych,  postanowiła rozwinąć swoją ofertę o kursy w standardzie VCC, by lepiej sprostać wymogom lokalnego oraz międzynarodowego rynku pracy.  

Efektywne pośrednictwo pracy – pilotażowy program w woj. mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim

Propozycja Ministra Pracy i Polityki Społecznej zakłada ścisłe współdziałania urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych. Efektem współpracy ma być stałe zatrudnienie dla osób długotrwale bezrobotnych. Na aktywizację około trzech tysięcy bezrobotnych Ministerstwo chce przeznaczyć 30 mln zł. Pilotaż rozpocznie się na początku 2013 roku i obejmie trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie i podkarpackie.

Rynek pracy bez tajemnic – warsztaty dla pracowników PUP wraz z prezentacją ofert pracy niemieckich pracodawców

CSS Tarnów oferuje kolejne szkolenie skierowane do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Tym razem zorganizowano warsztaty pogłębiające kompetencje zawodowe doradców zawodowych, liderów KP i pośredników pracy. „Ukryty rynek pracy bez tajemnic” jest II częścią szkolenia w ramach projektu SPADOCHRON. Podczas spotkania uczestnicy zostaną również zapoznani  z warunkami współpracy z niemieckimi pracodawcami. 

Nowe zawody i kompetencje w standardzie VCC

Instytut VCC informuje o podjęciu decyzji w sprawie opracowania nowych, certyfikowanych zawodów i kompetencji w standardzie VCC. Lista modułów będących w trakcie opracowania dostępna jest już na stronie Instytutu: New Competence,Select Competence. Jest ona wynikiem przeprowadzonego, ogólnopolskiego badania zapotrzebowania na zawody i kompetencje, jak również odpowiedzią na zapotrzebowanie, składane przez pracodawców zagranicznych. Wkrótce dostępne będą również szczegółowe […]

Kolejny Partner Wspierający VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Profi Biznes Group Sylwia Majewska. W podpisanym w dniu 09 listopada br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Profi Biznes Group zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC – jako rzetelnego? wiarygodnego i obiektywnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczęcie nowego cyklu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji

W dniu 23 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się debata społeczna inaugurująca nowy cykl spotkań w br., poświęcona modernizacji Krajowego Systemu Kwalifikacji. Spotkanie z ramienia IBE prowadziła Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektu systemowego, przedstawiając porządek debaty.

VCC daje pracę! Prezentacja standardu VCC i oferty niemieckich pracodawców na Targach Pracy w Siemianowicach Śląskich

Uczestnicy siemianowickich targów pracy zostali zapoznani z ofertą pracy w Niemczech. Oferta skierowana jest do osóbz kwalifikacjami i doświadczeniem w takich zawodach jak: spawacz, ślusarz, monter wodno-kanalizacyjny oraz elektryk. Warunkiem zatrudnienia przez niemieckich pracodawców jest znajomość branżowego języka niemieckiego, potwierdzona certyfikatem VCC. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania uczestnikom Targów standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. […]

Instytucje szkoleniowe wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji

Instytut VCC uczestniczył prowadzonym przez PIFS badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie opinii i potrzeb instytucji z branży szkoleniowej w związku z procesem wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji. Instytut od początku czynnie uczestniczy w tworzeniu założeń PRK, co znajduje odzwierciedlenie w założeniach standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC.  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.

Projektowanie programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem podstawy programowej

Zapraszamy autorów przygotowujących programy szkoleń zawodowych do zapoznania się z prezentacją  pt. Projektowanie modułowych, przedmiotowych i blokowych programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, autorstwa dr Krzysztofa Symeli – eksperta Instytutu VCC ds. kształcenia zawodowego. Prezentacja stanowić może pomoc w prawidłowym przygotowaniu programów szkoleniowych, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych.

Potwierdzanie efektów kształcenia poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający

Instytut VCC wspiera działania prowadzone przez jednostki zewnętrzne, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rzetelnego ich potwierdzania. Obiektywnemu i wiarygodnemu potwierdzaniu kwalifikacji służy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od firmy szkoleniowej. Zgodnie z założeniami VCC –  egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe. Zakres merytoryczny egzaminu ustalany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji szkolenia, określającej cele i efekty […]

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku wspiera standard VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W podpisanym w dniu 04 października br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC jako rzetelnego […]

Współpraca z pracodawcami niemieckimi

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym ze strony niemieckich pracodawców Instytut VCC podjął działania w zakresie opracowania nowych modułów językowych. Nowe moduły Language Competence będą przygotowywać  do wykonywania zawodów m.in. spawacz, elektryk, ślusarz, tokarz – frezer(konwencjonalny i operator CNC), monter urządzeń grzewczych, sanitarnych i klimatyzacji,pracownik do budowy kotłów i do wznoszenia wyciagów – w środowisku niemieckojęzycznym.

Warsztaty planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego z udziałem Instytutu VCC

25 września br. odbyły się warsztaty Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Tematem przewodnim wydarzenia był Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy – jeden z dziesięciu programów realizujących cele Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. „Małopolska-Nieograniczone możliwości”. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W Programie wykorzystano również rekomendacje i wyniki prac […]