Fundacja VCC na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół budowlanych

60 szkół zawodowych z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedstawiciele branży budowlanej spotkali się w siedzibie firmy FAKRO podczas konferencji, która odbyła się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. w Nowym Sączu. Fundacja VCC wystąpiła z prezentacją na temat kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” oraz możliwościach współpracy w ramach lepszego […]

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ze statusem Akademii Edukacyjnej VCC

W marcu do grona Akademii Edukacyjnych VCC dołączył międzynarodowy potentat w branży automotive Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. O akredytację ubiegał się dział Mercedes Benz Trucker Academy, który w istnieje w Polsce od 2001r. Firma pozytywnie przeszła procedurę akredytacyjną i otrzymała status Akademii Edukacyjnej VCC, który umożliwi jej także spełnienie wymogów dotyczących jakości usług […]

Sieć Leader School przystąpiła do struktury partnerskiej VCC

Sieć placówek edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia w zakresie języków obcych i efektywnej nauki, Leader School zdecydowała się na uzyskanie akredytacji Akademii Edukacyjne VCC. 16  podmiotów należących do sieci na terenie całego kraju przeszło pozytywnie procedurę i uzyskało certyfikat świadczący o zapewnianiu jakości usług szkoleniowych. Leader School prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz […]

Rozpoczęła się procedura włączenia do ZSK kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”

Fundacja VCC złożyła wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło już pierwszy etap procedury włączenia, czyli przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat celowości włączenia tej kwalifikacji. Włączenie kwalifikacji umożliwi potwierdzanie kompetencji z zakresu organizacji ruchu turystycznego nabytych poprzez szkolenia lub nieformalne uczenie się (np. […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ OPRACOWANIA EUROPEJSKIE KLUCZOWE KOMPETENCJE A RYNEK PRACY W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową opracowania Europejskie kluczowe kompetencje a rynek pracy. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem opracowania było zbadanie oczekiwań pracodawców w krajach partnerów […]

Egzaminy dla monterów stolarki budowlanej

21 listopada odbyły się pierwsze egzaminy VCC w ramach kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” organizowane we współpracy z największą organizacją skupiającą producentów stolarki – Związkiem „Polskie Okna i Drzwi” (Związek POiD). Certyfikacja monterów jest jednym z kluczowych elementów kampanii edukacyjnej DOBRY MONTAŻ prowadzonej przez Związek POiD, mającej na celu promocję prawidłowego montażu stolarki budowlanej i poprawę […]

Spotkanie partnerów VCC

28 listopada w Warszawie odbyło się drugie w tym roku spotkanie sieci partnerskiej VCC. Celem spotkania było zaprezentowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu VCC, a także przybliżenie partnerom zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Bazy Usług Rozwojowych. Dobiegający końca rok 2016 zapoczątkował wiele zmian istotnych dla rynku usług edukacyjnych. Przyjęta w grudniu […]

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu YMEC

W dniach 25-26.01.2017 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sofii w Bułgarii w ramach realizacji projektu „Young managers of the effective career development” finansowanego przez program Erasmus+. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Bułgarii (TEZA), Litwy (Asociacija „Aktyvus Jaunimas”), Rumunii (CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT) oraz Włoch (EDUFORMA).   Podczas […]

13 nowych Akademii Edukacyjnych VCC

W październiku do grona akredytowanych Akademii Edukacyjnych VCC dołączyło 13 instytucji szkoleniowych. Podmioty pozytywnie przeszły audyty certyfikujące i dzięki posiadaniu akredytacji VCC mogą nie tylko realizować szkolenia w systemie VCC, ale także ubiegać się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez PARP. Nowi partnerzy uzupełniają mapę sieci VCC w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, podlaskim, […]

Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona do ZRK

Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek został pozytywnie formalnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i przekazany do oceny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Kwalifikacja „Montaż stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z  największą organizacją branżową w […]

Realizacja projektu „Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze”

Fundacja VCC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Fundacji VCC na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ PRZEWODNIKA OCENY I KAPITALIZACJI SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMÓW MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową przewodnika oceny i kapitalizacji spotkań z uczestnikami po zakończeniu programu programów mobilności, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ PORTFOLIO KOMPETENCJI MIĘKKICH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio). Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem opracowanego portfolio jest określenie posiadanych przez uczestnika projektu mobilnościowego umiejętności […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ LISTA ISTNIEJĄCYCH NARZĘDZI I METOD SŁUŻĄCYCH KAPITALIZACJI NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową listy narzędzi służących kapitalizacji nieformalnych i pozaformalnych działań edukacyjnych, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem listy […]

Raport z projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej”

Fundacja VCC zakończyła realizację projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej” nr: 2015-1-PL01-KA102-016026 realizowanego w ramach programu Erasmus+. W okresie realizacji projektu pracownicy Fundacji VCC odbyli wizyty studyjne w czterech krajach europejskich, których celem było zapoznanie się z istniejącymi tradycjami i uwarunkowaniami prowadzenia kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji. Celem przygotowanego w ramach projektu opracowania […]

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR

PARP ogłosił pierwszą turę certyfikatów, które do dnia 12 lipca br. zostały pozytywnie zweryfikowane jako potwierdzenia wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Na liście znajdują się 4 certyfikacje, w tym certyfikat VCC dla Akademii Edukacyjnej. Ponowna weryfikacja certyfikatów została przeprowadzona w związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do […]

Warunki uznania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS

Dnia 26 kwietnia bieżącego roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokumenty zostały przygotowane we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i stanowi kolejną wersję wytycznych przekazanych 13 sierpnia ubiegłego roku. Wśród przekazanych […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. SYSTEMU VCC

Dnia 1 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Partnerów. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, aktualizacją listy podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rejestr Usług Rozwojowych ) oraz aplikowaniem o środki z funduszy unijnych. Program spotkania obejmował poniższe zagadnienia: Informacje dotyczące warunków i specyfiki wpisywania kwalifikacji i kompetencji VCC […]

Stowarzyszenie EVTA rekomenduje system VCC

Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Szkolnictwa Zawodowego (EVTA) wyraziło pełne poparcie dla  Fundacji VCC w zakresie prowadzonych przez nią działań. Treść pisma w języku polskim przedstawia się następująco: „Niniejszym chcielibyśmy potwierdzić fakt zaangażowania się Fundacji VCC© w rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie kluczowych, rynkowych umiejętności w ramach poza-formalnego systemu edukacji. Fundacja VCC© w […]

VCC w przykładowych działaniach

Edukacja dla rozwoju regionu – Edukacja przedszkolna zaakceptowane wnioski z VCC uzyskały 11,5 % udziału w budżecie konkursu w tym największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 – Mazowiecka […]

FUNDACJA VCC Z WIZYTĄ W ENDURANCE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Fundacji VCC odbyli w Holandii wizytę typu Job shadowing zorganizowaną przez firmę szkoleniową Endurance. Celem wizyty było poznanie funkcjonującego w Holandii systemu edukacji zawodowej. W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili Ministerstwo Edukacji oraz organizację rządową SBB, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z kształceniem zawodowym. Udali […]

Pozytywna ocena projektów z VCC przez ekspertów NCBiR

Miło nam poinformować Państwa, że w obecnym okresie programowania wnioski oparte na modelu VCC są pozytywnie weryfikowane przez oceniających. Przykładowo, wyniki konkursu 1/PRK/POWER/2.1/2015 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 21.03.2016, wykazują 6 projektów z 61, które wykorzystują metodologię systemu VCC. Serdecznie gratulujemy uczelniom, których projekty pozyskały dofinansowanie w tym konkursie. Wyniki konkursu […]

Port Lotniczy Lublin SA dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 23 marca 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Portu Lotniczego Lublin SA podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych […]

Dynamiczny rozwój systemu VCC w Bośni i Hercegowinie

14 marca odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów dla uczestników I edycji szkolenia Specjalista ds. funduszy unijnych. Szkolenia były realizowane we współpracy z Izbą Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny. Tego samego dnia rozpoczęła się również II edycja szkoleń z tego zakresu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie oraz pozytywne opinie uczestników dotychczasowych szkoleń zdecydowano się na organizację […]

SZKOLENIA W STANDARDZIE VCC DLA PRACOWNIKÓW IZBY HANDLU ZAGRANICZNEGO BOŚNI I HERCEGOWINY

25 stycznia 2016 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie szkoleń w standardzie VCC dla pracowników Izby Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny. Szkolenie „Specjalista ds. funduszy unijnych” realizowane jest we współpracy z Akademią Edukacyjną Plan B z Sarajewa.   Uczestnicy zostali skierowani na szkolenie przez Prezesa Izby Handlu Zagranicznego BiH Bruno Bojić, Prezes Izby, jednocześnie podkreśla znaczenie […]

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 19 stycznia 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób […]

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 stycznia 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz […]

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 17 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]

System VCC na Bałkanach

Dnia 28 października bieżącego roku Fundacja VCC zawarła porozumienie o współpracy z Izbą Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny.   W ceremonii podpisania dokumentu uczestniczył Przedstawiciel Ambasady RP w Bośni i Hercegowinie, Pani Krystyna Żukowska-Efendić, a także Partnerzy VCC: Plan B z Sarajewa oraz Cognita z Zagrzebia. Celem porozumienia jest realizacja szkoleń w systemie VCC dla […]