ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ LISTA ISTNIEJĄCYCH NARZĘDZI I METOD SŁUŻĄCYCH KAPITALIZACJI NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową listy narzędzi służących kapitalizacji nieformalnych i pozaformalnych działań edukacyjnych, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem listy […]

Raport z projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej”

Fundacja VCC zakończyła realizację projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej” nr: 2015-1-PL01-KA102-016026 realizowanego w ramach programu Erasmus+. W okresie realizacji projektu pracownicy Fundacji VCC odbyli wizyty studyjne w czterech krajach europejskich, których celem było zapoznanie się z istniejącymi tradycjami i uwarunkowaniami prowadzenia kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji. Celem przygotowanego w ramach projektu opracowania […]

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR

PARP ogłosił pierwszą turę certyfikatów, które do dnia 12 lipca br. zostały pozytywnie zweryfikowane jako potwierdzenia wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Na liście znajdują się 4 certyfikacje, w tym certyfikat VCC dla Akademii Edukacyjnej. Ponowna weryfikacja certyfikatów została przeprowadzona w związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do […]

Warunki uznania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS

Dnia 26 kwietnia bieżącego roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokumenty zostały przygotowane we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i stanowi kolejną wersję wytycznych przekazanych 13 sierpnia ubiegłego roku. Wśród przekazanych […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. SYSTEMU VCC

Dnia 1 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Partnerów. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, aktualizacją listy podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rejestr Usług Rozwojowych ) oraz aplikowaniem o środki z funduszy unijnych. Program spotkania obejmował poniższe zagadnienia: Informacje dotyczące warunków i specyfiki wpisywania kwalifikacji i kompetencji VCC […]

Stowarzyszenie EVTA rekomenduje system VCC

Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Szkolnictwa Zawodowego (EVTA) wyraziło pełne poparcie dla  Fundacji VCC w zakresie prowadzonych przez nią działań. Treść pisma w języku polskim przedstawia się następująco: „Niniejszym chcielibyśmy potwierdzić fakt zaangażowania się Fundacji VCC© w rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie kluczowych, rynkowych umiejętności w ramach poza-formalnego systemu edukacji. Fundacja VCC© w […]

VCC w przykładowych działaniach

Edukacja dla rozwoju regionu – Edukacja przedszkolna zaakceptowane wnioski z VCC uzyskały 11,5 % udziału w budżecie konkursu w tym największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 – Mazowiecka […]

FUNDACJA VCC Z WIZYTĄ W ENDURANCE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Fundacji VCC odbyli w Holandii wizytę typu Job shadowing zorganizowaną przez firmę szkoleniową Endurance. Celem wizyty było poznanie funkcjonującego w Holandii systemu edukacji zawodowej. W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili Ministerstwo Edukacji oraz organizację rządową SBB, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z kształceniem zawodowym. Udali […]

Pozytywna ocena projektów z VCC przez ekspertów NCBiR

Miło nam poinformować Państwa, że w obecnym okresie programowania wnioski oparte na modelu VCC są pozytywnie weryfikowane przez oceniających. Przykładowo, wyniki konkursu 1/PRK/POWER/2.1/2015 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 21.03.2016, wykazują 6 projektów z 61, które wykorzystują metodologię systemu VCC. Serdecznie gratulujemy uczelniom, których projekty pozyskały dofinansowanie w tym konkursie. Wyniki konkursu […]

Port Lotniczy Lublin SA dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 23 marca 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Portu Lotniczego Lublin SA podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych […]

Dynamiczny rozwój systemu VCC w Bośni i Hercegowinie

14 marca odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów dla uczestników I edycji szkolenia Specjalista ds. funduszy unijnych. Szkolenia były realizowane we współpracy z Izbą Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny. Tego samego dnia rozpoczęła się również II edycja szkoleń z tego zakresu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie oraz pozytywne opinie uczestników dotychczasowych szkoleń zdecydowano się na organizację […]

SZKOLENIA W STANDARDZIE VCC DLA PRACOWNIKÓW IZBY HANDLU ZAGRANICZNEGO BOŚNI I HERCEGOWINY

25 stycznia 2016 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie szkoleń w standardzie VCC dla pracowników Izby Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny. Szkolenie „Specjalista ds. funduszy unijnych” realizowane jest we współpracy z Akademią Edukacyjną Plan B z Sarajewa.   Uczestnicy zostali skierowani na szkolenie przez Prezesa Izby Handlu Zagranicznego BiH Bruno Bojić, Prezes Izby, jednocześnie podkreśla znaczenie […]

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 19 stycznia 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób […]

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 stycznia 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz […]

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 17 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]

System VCC na Bałkanach

Dnia 28 października bieżącego roku Fundacja VCC zawarła porozumienie o współpracy z Izbą Handlu Zagranicznego Bośni i Hercegowiny.   W ceremonii podpisania dokumentu uczestniczył Przedstawiciel Ambasady RP w Bośni i Hercegowinie, Pani Krystyna Żukowska-Efendić, a także Partnerzy VCC: Plan B z Sarajewa oraz Cognita z Zagrzebia. Celem porozumienia jest realizacja szkoleń w systemie VCC dla […]

PC IMPRESS – Spotkanie Partnerów w Sewilli

W dniach 23-24.11.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sevilli w Hiszpanii  w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).   Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się na podsumowaniu pracy w obszarze Portfolio Kompetencji Miękkich (Skills Portfolio). Na obecnym etapie Portfolio […]

Fundacja VCC współpracuje ze związkiem polskie okna i drzwi

W październiku 2015 roku ukazało się kolejne wydanie Związkowego Biuletynu Informacyjnego wydawanego nakładem Związku Polskie Okna i Drzwi. W bieżącym numerze opublikowany został wywiad z Prezesem Fundacji VCC Radosławem Panasem. Wywiad opisuje przebieg współpracy Fundacji VCC ze Związkiem POiD, którego efektem jest stworzenie kursu „Monter stolarki budowlanej”. Związek POiD przygotował szkolenie wraz z podręcznikiem i […]

Fundacja VCC z wizytą w ENAIP Lombardia

W dniach 19-23 października 2015 roku przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili we Włoszech fundację ENAIP w regionie Lombardia. Celem wizyty było odbycie szkolenia Job shadowing, czyli obserwacji pracy za granicą. ENAIP Lombardia został utworzony w 1951 roku jako oddział Fundacji ENAIP w celu organizacji i prowadzenia kursów doszkalających mających na celu przeciwdziałanie i zmniejszenie bezrobocia. ENAIP […]

Fundacja VCC uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2008

Dla podniesienia jakości świadczonych usług Fundacja VCC wdrożyła wymagania międzynarodowej normy jakości ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji. W skład normy wchodzi osiem zasad jakości: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemne korzystne relacje z […]

Fundacja VCC uczestniczy w spotkaniu partnerów projektu PC IMPRESS w Palermo

W dniach 29-30.06.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Palermo na Sycylii w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).    Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się przede wszystkim na przedstawieniu ostatecznej wersji portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane […]

Zakończenie prac nad portfolio kompetencji miękkich w ramach projektu PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio) oraz kwestionariuszem kompetencji dla uczestników mobilności zawodowych. Dokumenty zostały przygotowane w ramach realizowanego projektu PC Impress, którego partnerem jest Fundacja VCC. Obecnie wszyscy partnerzy zajmują się tłumaczeniem na języki narodowe kwestionariusza dla pracodawców (Questionnaire for Employers). Kwestionariusz został przygotowany przez partnera z Holandii (PRO-WORK). Kolejnym krokiem […]

VCC na zatwierdzonej przez PARP liście certyfikatów/ akredytacji/ standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez Podmioty ubiegające się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową, skróconą listę akredytacji nadawanych podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (firmom szkoleniowym, doradczym itp.), które zostaną wprowadzone do kryterium wiarygodności nr 5 w Karcie Podmiotu. Na zweryfikowanej i opublikowanej liście 11 standardów nie zabrakło akredytacji VCC udzielanej firmom świadczącym usługi rozwojowe w ramach systemu kształcenia i certyfikacji VCC (w strukturze VCC […]

Fundacja VCC organizatorem spotkania partnerów projektu mobilnościowego PC IMPRESS

W dniach 23-24.02.2015 Fundacja VCC była organizatorem spotkania Partnerów z Polski, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii w ramach międzynarodowego projektu PC IMPRESS. Podczas dwudniowej sesji skupiono się przede wszystkim na omówieniu założeń portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane w projektach dotyczących mobilności zawodowej (np. w ramach programu Erasmus+). Za przygotowanie portfolio odpowiedzialna jest […]

Coraz większe zainteresowanie Specjalistami ds. funduszy unijnych z certyfikatem VCC w Serbii i Chorwacji

Pierwsze z sukcesem zakończone certyfikowane szkolenia oraz egzaminy VCC w obszarze Specjalista ds. funduszy unijnych odbyły się w Serbii. Posiadająca status Akademii Edukacyjnej firma CPS Academy Belgrade przeszkoliła przyszłych pracowników oraz niezależnych wykonawców nowo tworzonego Biura Pozyskiwania Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

VCC w propozycjach do listy certyfikacji i standardów potwierdzających jakość działania podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała informację o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ostatecznej wersji formularza Karty Podmiotu, stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Jednym z elementów Karty Podmiotu jest lista Certyfikacji/akredytacji/standardów dotyczących jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Lista ta, na której  wśród 20 proponowanych standardów znalazł się również system VCC, jest obecnie w trakcie […]

Fundacja VCC w pilotażu Krajowego Systemu Kwalifikacji

9 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczął cykl seminariów przygotowujących do pilotażowego wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Fundacja VCC jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie w przygotowaniu i opisie zawodów, zaangażowała się w przedsięwzięcie i bierze udział w przygotowaniu projektu kwalifikacji Opiekun osoby starszej.