Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona przez Fundację VCC włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o włączeniu kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jest to jednocześnie pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK, a autorem wniosku o jej włączenie jest Fundacja VCC. Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z największą organizacją branżową w zakresie stolarki […]

3 kolejne projekty w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września Fundacja VCC wraz z partnerami rozpoczyna realizację trzech kolejnych projektów „Razem odkryjmy świat programowania” przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, których celem jest podniesienie umiejętności w zakresie programowania nauczycieli oraz uczniów. Fundacja VCC w sumie otrzymała zatwierdzenie do dofinansowania na realizację 4 projektów w ramach pierwszej tury konkursowej. Projekty będą realizowane […]

Podsumowanie spotkania upowszechniającego rezultaty projektu PC IMPRESS

21 czerwca 2017 roku w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 51 w budynku Golden Floor Tower odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 organizacji z branży edukacji, szkoleń oraz programów międzynarodowych. Zaprezentowana została platforma wraz z wynikami pracy intelektualnej IO1-IO6. Efekty wypracowane w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem […]

Spotkanie partnerów VCC – podsumowanie

21 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie sieci partnerskiej VCC. Podczas wydarzenia zaprezentowano kierunki rozwoju systemu VCC, przybliżono zagadnienia związane z wdrażaniem w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz podsumowano rezultaty projektu PC IMPRESS realizowanego w ramach programu Erasmus Plus. W spotkaniu wzięli udział partnerzy VCC z całej Polski, a dzięki obecności Polskiej Agencji Rozwoju […]

Konferencja „Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy – wyzwania i źródła finansowania” w Olsztynie

13 czerwca w Olsztynie Fundacja VCC wspólnie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz partnerem Syntea SA zorganizowała konferencję dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie strefy. Gościem specjalnym wydarzenia była firma Fakro oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania zaprezentowano przedsiębiorcom cele wdrażania w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być narzędziem ułatwiającym nabywanie kwalifikacji przez […]

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS

21 czerwca 2017 Fundacja VCC organizuje spotkanie rozpowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS o numerze 2014-1-FR01-KA204-008762. W ramach prezentacji zostaną omówione i przedstawione wszystkie rezultaty pracy intelektualnej przy użyciu platformy projektowej www.yourcompetences.com. Celem projektu jest wspieranie młodych osób powracających z projektów mobilności europejskie w ramach programu Erasmus+ w kapitalizacji umiejętności nabytych podczas wyjazdów i wykorzystania ich […]

Razem odkryjmy świat programowania – projekt Fundacji VCC w ramach PO Cyfrowa Polska zatwierdzony do dofinansowania

2737 uczniów klas 1-3 w 57 szkołach podstawowych z 23 gmin województwa lubelskiego (NUTS 3) oraz 252 nauczycieli i 30 pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek podniesie swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programowania w ramach projektu „Razem odkryjmy świat – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego”. Celem projektu jest nabycie […]

Spotkanie konsultacyjne ws. kwalifikacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

19 kwietnia br. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym zgłoszonej przez fundację do ZSK kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”. Gospodarzem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Celem spotkania było omówienie rekomendacji ekspertów branżowych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”, a także skonfrontowanie ich z opinią Wnioskodawcy – Fundacją VCC w kontekście […]

Fundacja VCC na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół budowlanych

60 szkół zawodowych z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedstawiciele branży budowlanej spotkali się w siedzibie firmy FAKRO podczas konferencji, która odbyła się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. w Nowym Sączu. Fundacja VCC wystąpiła z prezentacją na temat kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” oraz możliwościach współpracy w ramach lepszego […]

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ze statusem Akademii Edukacyjnej VCC

W marcu do grona Akademii Edukacyjnych VCC dołączył międzynarodowy potentat w branży automotive Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. O akredytację ubiegał się dział Mercedes Benz Trucker Academy, który w istnieje w Polsce od 2001r. Firma pozytywnie przeszła procedurę akredytacyjną i otrzymała status Akademii Edukacyjnej VCC, który umożliwi jej także spełnienie wymogów dotyczących jakości usług […]

Sieć Leader School przystąpiła do struktury partnerskiej VCC

Sieć placówek edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia w zakresie języków obcych i efektywnej nauki, Leader School zdecydowała się na uzyskanie akredytacji Akademii Edukacyjne VCC. 16  podmiotów należących do sieci na terenie całego kraju przeszło pozytywnie procedurę i uzyskało certyfikat świadczący o zapewnianiu jakości usług szkoleniowych. Leader School prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz […]

Rozpoczęła się procedura włączenia do ZSK kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”

Fundacja VCC złożyła wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło już pierwszy etap procedury włączenia, czyli przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat celowości włączenia tej kwalifikacji. Włączenie kwalifikacji umożliwi potwierdzanie kompetencji z zakresu organizacji ruchu turystycznego nabytych poprzez szkolenia lub nieformalne uczenie się (np. […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ OPRACOWANIA EUROPEJSKIE KLUCZOWE KOMPETENCJE A RYNEK PRACY W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową opracowania Europejskie kluczowe kompetencje a rynek pracy. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem opracowania było zbadanie oczekiwań pracodawców w krajach partnerów […]

Egzaminy dla monterów stolarki budowlanej

21 listopada odbyły się pierwsze egzaminy VCC w ramach kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” organizowane we współpracy z największą organizacją skupiającą producentów stolarki – Związkiem „Polskie Okna i Drzwi” (Związek POiD). Certyfikacja monterów jest jednym z kluczowych elementów kampanii edukacyjnej DOBRY MONTAŻ prowadzonej przez Związek POiD, mającej na celu promocję prawidłowego montażu stolarki budowlanej i poprawę […]

Spotkanie partnerów VCC

28 listopada w Warszawie odbyło się drugie w tym roku spotkanie sieci partnerskiej VCC. Celem spotkania było zaprezentowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu VCC, a także przybliżenie partnerom zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Bazy Usług Rozwojowych. Dobiegający końca rok 2016 zapoczątkował wiele zmian istotnych dla rynku usług edukacyjnych. Przyjęta w grudniu […]

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu YMEC

W dniach 25-26.01.2017 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sofii w Bułgarii w ramach realizacji projektu „Young managers of the effective career development” finansowanego przez program Erasmus+. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Bułgarii (TEZA), Litwy (Asociacija „Aktyvus Jaunimas”), Rumunii (CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT) oraz Włoch (EDUFORMA).   Podczas […]

13 nowych Akademii Edukacyjnych VCC

W październiku do grona akredytowanych Akademii Edukacyjnych VCC dołączyło 13 instytucji szkoleniowych. Podmioty pozytywnie przeszły audyty certyfikujące i dzięki posiadaniu akredytacji VCC mogą nie tylko realizować szkolenia w systemie VCC, ale także ubiegać się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez PARP. Nowi partnerzy uzupełniają mapę sieci VCC w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, podlaskim, […]

Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona do ZRK

Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek został pozytywnie formalnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i przekazany do oceny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Kwalifikacja „Montaż stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z  największą organizacją branżową w […]

Realizacja projektu „Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze”

Fundacja VCC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Fundacji VCC na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ PRZEWODNIKA OCENY I KAPITALIZACJI SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMÓW MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową przewodnika oceny i kapitalizacji spotkań z uczestnikami po zakończeniu programu programów mobilności, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ PORTFOLIO KOMPETENCJI MIĘKKICH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio). Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem opracowanego portfolio jest określenie posiadanych przez uczestnika projektu mobilnościowego umiejętności […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ LISTA ISTNIEJĄCYCH NARZĘDZI I METOD SŁUŻĄCYCH KAPITALIZACJI NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową listy narzędzi służących kapitalizacji nieformalnych i pozaformalnych działań edukacyjnych, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem listy […]

Raport z projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej”

Fundacja VCC zakończyła realizację projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej” nr: 2015-1-PL01-KA102-016026 realizowanego w ramach programu Erasmus+. W okresie realizacji projektu pracownicy Fundacji VCC odbyli wizyty studyjne w czterech krajach europejskich, których celem było zapoznanie się z istniejącymi tradycjami i uwarunkowaniami prowadzenia kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji. Celem przygotowanego w ramach projektu opracowania […]

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR

PARP ogłosił pierwszą turę certyfikatów, które do dnia 12 lipca br. zostały pozytywnie zweryfikowane jako potwierdzenia wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Na liście znajdują się 4 certyfikacje, w tym certyfikat VCC dla Akademii Edukacyjnej. Ponowna weryfikacja certyfikatów została przeprowadzona w związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do […]

Warunki uznania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS

Dnia 26 kwietnia bieżącego roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokumenty zostały przygotowane we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i stanowi kolejną wersję wytycznych przekazanych 13 sierpnia ubiegłego roku. Wśród przekazanych […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. SYSTEMU VCC

Dnia 1 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Partnerów. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, aktualizacją listy podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rejestr Usług Rozwojowych ) oraz aplikowaniem o środki z funduszy unijnych. Program spotkania obejmował poniższe zagadnienia: Informacje dotyczące warunków i specyfiki wpisywania kwalifikacji i kompetencji VCC […]

Stowarzyszenie EVTA rekomenduje system VCC

Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Szkolnictwa Zawodowego (EVTA) wyraziło pełne poparcie dla  Fundacji VCC w zakresie prowadzonych przez nią działań. Treść pisma w języku polskim przedstawia się następująco: „Niniejszym chcielibyśmy potwierdzić fakt zaangażowania się Fundacji VCC© w rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie kluczowych, rynkowych umiejętności w ramach poza-formalnego systemu edukacji. Fundacja VCC© w […]

VCC w przykładowych działaniach

Edukacja dla rozwoju regionu – Edukacja przedszkolna zaakceptowane wnioski z VCC uzyskały 11,5 % udziału w budżecie konkursu w tym największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 – Mazowiecka […]

FUNDACJA VCC Z WIZYTĄ W ENDURANCE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Fundacji VCC odbyli w Holandii wizytę typu Job shadowing zorganizowaną przez firmę szkoleniową Endurance. Celem wizyty było poznanie funkcjonującego w Holandii systemu edukacji zawodowej. W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili Ministerstwo Edukacji oraz organizację rządową SBB, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z kształceniem zawodowym. Udali […]

Pozytywna ocena projektów z VCC przez ekspertów NCBiR

Miło nam poinformować Państwa, że w obecnym okresie programowania wnioski oparte na modelu VCC są pozytywnie weryfikowane przez oceniających. Przykładowo, wyniki konkursu 1/PRK/POWER/2.1/2015 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 21.03.2016, wykazują 6 projektów z 61, które wykorzystują metodologię systemu VCC. Serdecznie gratulujemy uczelniom, których projekty pozyskały dofinansowanie w tym konkursie. Wyniki konkursu […]