Fundacja VCC z 4 kolejnymi projektami z programowania w szkołach podstawowych w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września 2018 Fundacja VCC rozpoczyna realizację czterech nowych projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. W poprzednim konkursie udało się również pozyskać 4 projekty, które obecnie są na końcowym etapie realizacji. Celem projektów „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów” jest zwiększenie […]

Sieć partnerska VCC spotkała się w Lublinie

W dniach 17-18 maja br. w Lublinie odbyło się drugie już w tym roku spotkanie partnerów VCC. Oprócz rozmów na temat samego systemu VCC przedstawiciele zrzeszonych w sieci firm szkoleniowych i konsultingowych mogli zapoznać się zagadnieniami nowych form nadawania kwalifikacji w Polsce oraz zasadami świadczenia usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską […]

Spotkanie w MEN zapoczątkowujące współpracę z PZZJ

29 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące współpracę Fundacji VCC z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu w zakresie zapewniania jakości procesów certyfikowania i walidacji dla kwalifikacji Montowanie stolarki budowlanej. Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wzięli w nim udział […]

Wdrażanie Ustawy o ZSK tematem posiedzenia Rady Ministrów

13 marca Rada Ministrów wysłuchała informacji o wdrażaniu ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przedłożonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Obecność zagadnienia kwalifikacji włączanych do ZSK świadczy o znaczeniu jakie przypisuje się integrowaniu kwalifikacji nabywanych w różnych systemach: w oświacie i szkolnictwie wyższym, edukacji pozaformalnej oraz poprzez nieformalne uczenie się. Zintegrowany System […]

Pierwsze spotkanie partnerów VCC w 2018 roku

10 stycznia Fundacja VCC zorganizowała w Katowicach pierwsze spotkanie sieci partnerskiej VCC w bieżącym roku. Przybyły na nie przede wszystkim nowe podmioty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci VCC, ale nie zabrakło również partnerów, którzy współpracują z nami od kilku lat. Głównym tematem spotkania była strategia rozwoju systemu VCC oraz współpracy z partnerami w […]

Kwalifikacja z druku 3D w „Gazecie Prawnej”

Trwają konsultacje branżowe złożonego przez Fundację VCC wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W dzisiejszym wydaniu „Gazety Prawnej” wywiad z prezesem Fundacji Radosławem Panasem oraz przedsiębiorcami na temat potencjału rynku i zapotrzebowania na kwalifikację. Zapraszamy do lektury. Link do artykułu: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1097083,certyfikat-na-druk-3d.html Artykuł do pobrania     […]

„Montowanie stolarki budowlanej” pierwszą kwalifikacją rynkową funkcjonującą w ZSK

Z dniem 25 listopada br. zgłoszona przez Fundację VCC do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacja rynkowa Montowanie stolarki budowlanej uzyskała status funkcjonującej. Oznacza to, że kwalifikacja może być nadawana zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a certyfikaty VCC ją potwierdzające będą opatrzone znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji. […]

Spotkanie sieci partnerskiej VCC

24 października odbyło się w Warszawie kolejne już w tym roku spotkanie partnerów VCC, na które przybyły zarówno organizacje, które już współpracują z nami od kilku lat, jak i firmy, które uzyskały akredytację VCC w ostatnim czasie. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji VCC przedstawili plany dotyczące nowych modułów i usług w systemie VCC, stan obecny i […]

Fundacja VCC pierwszą instytucją certyfikującą kwalifikację rynkową w ZSK

Decyzją administracyjną Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 października 2017 roku Fundacja VCC otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej Montowanie stolarki budowlanej. Tym samym jest pierwszą i na ten moment jedyną instytucją, która przeszła proces nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). We wrześniu 2016 roku Fundacja VCC jako pierwszy […]

Wsparcie Fundacji VCC w przygotowaniu do pełnienia roli IC w ZSK

Fundacja VCC rozpoczęła współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji „Programowanie witryn internetowych” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wsparcie obejmuje zarówno analizę funkcjonowania organizacji, w tym polityki i standardów jakości, warsztaty i szkolenia dedykowane dla kadry Fundacji oraz […]

Fundacja VCC na Konferencji Ogólnopolskiej „Zintegrowany System Kwalifikacji – kwalifikacje dla każdego”

26 września w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) poświęcona podsumowaniu bieżących prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Fundacja VCC została zaproszona do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z opisywaniem i włączaniem kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do ZSK oraz do dyskusji na temat roli kwalifikacji rynkowych w odniesieniu do systemu […]

INFORMACJA O ZMIANIE NALICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (PODATEK VAT) DLA USŁUG EGZAMINOWANIA I CERTYFIKACJI VCC

Szanowni Państwo, Od września br. do cen usługi certyfikacyjnej VCC dla kandydatów podchodzących do potwierdzenia kwalifikacji, jak i egzaminów związanych z certyfikacją kadry VCC (Trenerów, Egzaminatorów i Operatorów Systemu Egzaminacyjnego) doliczany jest podatek od towarów i usług (podatek VAT). Obowiązujące ceny: –  certyfikacja w standardzie VCC (New i Select Competences) – 280 zł + 23% […]

Zakończenie projektu PC IMPRESS

W dniu 31 sierpnia 2017 roku dobiega końca projekt PC IMPRESS, realizowany przez Fundację VCC od listopada 2014 w partnerstwie z ADICE (Francja), PRO-WORK (Holandia), CESIE (Włochy) oraz STEP (Hiszpania). W ramach projektu wypracowano sześć rezultatów pracy intelektualnej oznaczonych IO1 – IO6. Fundacja VCC była odpowiedzialna za drugi z rezultatów – Portfolio Kompetencji Miękkich. Wszystkie […]

Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona przez Fundację VCC włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o włączeniu kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jest to jednocześnie pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK, a autorem wniosku o jej włączenie jest Fundacja VCC. Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z największą organizacją branżową w zakresie stolarki […]

3 kolejne projekty w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września Fundacja VCC wraz z partnerami rozpoczyna realizację trzech kolejnych projektów „Razem odkryjmy świat programowania” przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, których celem jest podniesienie umiejętności w zakresie programowania nauczycieli oraz uczniów. Fundacja VCC w sumie otrzymała zatwierdzenie do dofinansowania na realizację 4 projektów w ramach pierwszej tury konkursowej. Projekty będą realizowane […]

Podsumowanie spotkania upowszechniającego rezultaty projektu PC IMPRESS

21 czerwca 2017 roku w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 51 w budynku Golden Floor Tower odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 organizacji z branży edukacji, szkoleń oraz programów międzynarodowych. Zaprezentowana została platforma wraz z wynikami pracy intelektualnej IO1-IO6. Efekty wypracowane w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem […]

Spotkanie partnerów VCC – podsumowanie

21 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie sieci partnerskiej VCC. Podczas wydarzenia zaprezentowano kierunki rozwoju systemu VCC, przybliżono zagadnienia związane z wdrażaniem w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz podsumowano rezultaty projektu PC IMPRESS realizowanego w ramach programu Erasmus Plus. W spotkaniu wzięli udział partnerzy VCC z całej Polski, a dzięki obecności Polskiej Agencji Rozwoju […]

Konferencja „Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy – wyzwania i źródła finansowania” w Olsztynie

13 czerwca w Olsztynie Fundacja VCC wspólnie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz partnerem Syntea SA zorganizowała konferencję dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie strefy. Gościem specjalnym wydarzenia była firma Fakro oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania zaprezentowano przedsiębiorcom cele wdrażania w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być narzędziem ułatwiającym nabywanie kwalifikacji przez […]

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS

21 czerwca 2017 Fundacja VCC organizuje spotkanie rozpowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS o numerze 2014-1-FR01-KA204-008762. W ramach prezentacji zostaną omówione i przedstawione wszystkie rezultaty pracy intelektualnej przy użyciu platformy projektowej www.yourcompetences.com. Celem projektu jest wspieranie młodych osób powracających z projektów mobilności europejskie w ramach programu Erasmus+ w kapitalizacji umiejętności nabytych podczas wyjazdów i wykorzystania ich […]

Razem odkryjmy świat programowania – projekt Fundacji VCC w ramach PO Cyfrowa Polska zatwierdzony do dofinansowania

2737 uczniów klas 1-3 w 57 szkołach podstawowych z 23 gmin województwa lubelskiego (NUTS 3) oraz 252 nauczycieli i 30 pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek podniesie swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programowania w ramach projektu „Razem odkryjmy świat – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego”. Celem projektu jest nabycie […]

Spotkanie konsultacyjne ws. kwalifikacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

19 kwietnia br. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym zgłoszonej przez fundację do ZSK kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”. Gospodarzem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Celem spotkania było omówienie rekomendacji ekspertów branżowych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”, a także skonfrontowanie ich z opinią Wnioskodawcy – Fundacją VCC w kontekście […]

Fundacja VCC na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół budowlanych

60 szkół zawodowych z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedstawiciele branży budowlanej spotkali się w siedzibie firmy FAKRO podczas konferencji, która odbyła się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. w Nowym Sączu. Fundacja VCC wystąpiła z prezentacją na temat kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” oraz możliwościach współpracy w ramach lepszego […]

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ze statusem Akademii Edukacyjnej VCC

W marcu do grona Akademii Edukacyjnych VCC dołączył międzynarodowy potentat w branży automotive Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. O akredytację ubiegał się dział Mercedes Benz Trucker Academy, który w istnieje w Polsce od 2001r. Firma pozytywnie przeszła procedurę akredytacyjną i otrzymała status Akademii Edukacyjnej VCC, który umożliwi jej także spełnienie wymogów dotyczących jakości usług […]

Sieć Leader School przystąpiła do struktury partnerskiej VCC

Sieć placówek edukacyjnych, wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia w zakresie języków obcych i efektywnej nauki, Leader School zdecydowała się na uzyskanie akredytacji Akademii Edukacyjne VCC. 16  podmiotów należących do sieci na terenie całego kraju przeszło pozytywnie procedurę i uzyskało certyfikat świadczący o zapewnianiu jakości usług szkoleniowych. Leader School prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz […]

Rozpoczęła się procedura włączenia do ZSK kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”

Fundacja VCC złożyła wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło już pierwszy etap procedury włączenia, czyli przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat celowości włączenia tej kwalifikacji. Włączenie kwalifikacji umożliwi potwierdzanie kompetencji z zakresu organizacji ruchu turystycznego nabytych poprzez szkolenia lub nieformalne uczenie się (np. […]

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ OPRACOWANIA EUROPEJSKIE KLUCZOWE KOMPETENCJE A RYNEK PRACY W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową opracowania Europejskie kluczowe kompetencje a rynek pracy. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem opracowania było zbadanie oczekiwań pracodawców w krajach partnerów […]

Egzaminy dla monterów stolarki budowlanej

21 listopada odbyły się pierwsze egzaminy VCC w ramach kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej” organizowane we współpracy z największą organizacją skupiającą producentów stolarki – Związkiem „Polskie Okna i Drzwi” (Związek POiD). Certyfikacja monterów jest jednym z kluczowych elementów kampanii edukacyjnej DOBRY MONTAŻ prowadzonej przez Związek POiD, mającej na celu promocję prawidłowego montażu stolarki budowlanej i poprawę […]

Spotkanie partnerów VCC

28 listopada w Warszawie odbyło się drugie w tym roku spotkanie sieci partnerskiej VCC. Celem spotkania było zaprezentowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu VCC, a także przybliżenie partnerom zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Bazy Usług Rozwojowych. Dobiegający końca rok 2016 zapoczątkował wiele zmian istotnych dla rynku usług edukacyjnych. Przyjęta w grudniu […]

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu YMEC

W dniach 25-26.01.2017 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sofii w Bułgarii w ramach realizacji projektu „Young managers of the effective career development” finansowanego przez program Erasmus+. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Bułgarii (TEZA), Litwy (Asociacija „Aktyvus Jaunimas”), Rumunii (CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT) oraz Włoch (EDUFORMA).   Podczas […]

13 nowych Akademii Edukacyjnych VCC

W październiku do grona akredytowanych Akademii Edukacyjnych VCC dołączyło 13 instytucji szkoleniowych. Podmioty pozytywnie przeszły audyty certyfikujące i dzięki posiadaniu akredytacji VCC mogą nie tylko realizować szkolenia w systemie VCC, ale także ubiegać się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez PARP. Nowi partnerzy uzupełniają mapę sieci VCC w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, podlaskim, […]