XVI lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”

Dnia 9 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się wręczenie nagród laureatom XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”! W konkursie uczestniczyło 248 uczniów podzielonych na 83 zespoły reprezentujące 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego. Fundacja VCC już od wielu lat wspiera organizację konkursu jako fundator nagród. W tym roku objęliśmy również patronat […]

ZGODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA ZDALNĄ WALIDACJĘ W RAMACH ZSK

Otrzymaliśmy zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji dla kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego”; „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”.  

ZGODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA ZDALNĄ WALIDACJĘ KWALIFIKACJI WŁĄCZONYCH DO ZSK

Fundacja VCC uzyskała zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji całości efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

FUNDACJA VCC PARTNEREM PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ”

Rozpoczęła się pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina. Fundacja VCC została partnerem tego wydarzenia. Na początku kwietnia uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbycia […]

NOWE KWALIFIKACJE RYNKOWE, Z KTÓRYCH MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN

„Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” oraz „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” to kolejne dwie kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które uzyskały status funkcjonujących. Kwalifikacja rynkowa uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej […]

Informacja o kwalifikacjach ZSK

W związku z drastycznym wzrostem bezpośrednich kosztów technicznych związanych z realizacją walidacji, na które Instytucja Certyfikująca nie ma wpływu, informujemy, że dla usług certyfikacji kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, gwarantujemy utrzymanie dotychczasowych stawek wyłącznie dla zamówień złożonych na piśmie do 31.01.2022. Dodatkowo dla wszystkich zamówień, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania z oczekiwanym terminem realizacji […]

Kampania “Kwalifikacja 2025+” – nagrody dla szkół

W minionym tygodniu odwiedziliśmy pięć szkół ponadpodstawowych, które wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii “Kwalifikacje 2025+”. Każda ze szkół otrzymała nagrodę za najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie uczniów. W kampanii wzięło udział ponad 1100 uczniów reprezentujących 140 szkół. Nagrody w postaci drukarek 3D lub 10 tabletów graficznych trafiły do 5 najlepszych: – Zespół Szkół nr […]

UPRAWNIENIA DO CERTYFIKOWANIA KOLEJNEJ KWALIFIKACJI

Decyzją administracyjną Ministra Rozwoju i Technologii Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji “Zarządzanie konfliktami w organizacji”. Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji >>> Aktualnie Fundacja VCC posiada uprawnienia do certyfikowania aż 19 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pierwsza szkoła branżowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową opisaną przez Fundację VCC

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania w zawodzie technik ekonomista pt. „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”. Modyfikacja programu, będącą innowacją pedagogiczną, została wypracowana w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, którego Fundacja VCC jest partnerem (Projekt POWR.02.12.00-00-SR04/18 współfinansowany […]

Fundacja sponsorem kongresu edukacyjnego

W dniach 21-22 września 2021 roku w Rzeszowie odbył się II Kongres Edukacyjny IT i Szachy. Fundacja VCC ufundowała nagrody główne dla uczestników turnieju szachowego. Na Kongresie spotkali się specjaliści od edukacji, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, nauczyciele oraz firmy z branży EdTech. Wydarzenie adresowane było do dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, pracowników administracji odpowiedzialnych […]

Kampania “Kwalifikacje 2025+” – rekrutacja uzupełniająca

Fundacja VCC prowadzi rekrutację uzupełniającą do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”.  Nabór uczniów i studentów trwał do końca maja 2021 roku. Kampania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się ponad 1000 uczniów i studentów, ale nie wszyscy do tej pory wybrali termin egzaminu. Aktualnie do udziału w kampanii “Kwalifikacje 2025+” Fundacja VCC zaprasza 300 osób: uczniów pierwszych […]

Certyfikacja umiejętności zawodowych dla laureatów XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”

8 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, organizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. […]

Uprawnienia do certyfikowania dla trzech kolejnych kwalifikacji

Fundacja VCC, decyzja ministrów właściwych, otrzymała pozytywne decyzje o nadaniu uprawnień do certyfikowania dla trzech kolejnych kwalifikacji rynkowych: „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” – kwalifikacja opisana przez Fundację VCC; „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” – kwalifikacja opisana przez Fundację VCC; „Przygotowanie deserów restauracyjnych”. Aktualnie Fundacja VCC posiada uprawnienia do certyfikowania aż […]

Kwalifikacje ZSK

Kwalifikacja „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej, a zatem Fundacja VCC może prowadzić pełny proces egzaminowania i certyfikowania tej kwalifikacji. Kwalifikacje opisane przez Fundację VCC „Prowadzenie treningu negocjacji” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office)” zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i opublikowane na stronie rejestr.kwalifikacje.gov.pl. Obecnie trwa procedura nadawania uprawnień do certyfikowania.

„Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące

Ruszyła ogólnopolska kampania „Kwalifikacje 2025+” organizowana przez Fundację VCC. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC otrzyma w sumie 1000 uczniów i studentów. Funkcjonowanie w dzisiejszych, […]

Spór z ICVC na tle nieuczciwej konkurencji

Informujemy, że Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie pozostaje w sporze sądowym ze spółką ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na tle zarzutów kierowanych przez Fundację VCC w stosunku do spółki ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. Spór dotyczy naruszenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych VCC oraz zarzutów popełnienia przez ICVC Certyfikacja Sp. […]

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”

Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”. Aby wziąć udział w konkursie, należało zapoznać się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi ZSK oraz kwalifikacji rynkowych, a następnie przystąpić do testu wiedzy on-line (etap I). Każda osoba, która uzyskała minimum 40% pozytywnych odpowiedzi przeszła do drugiego etapu, w ramach którego przygotowała draft projektu zgodnego z […]

Opracowaliśmy materiały do doradztwa zawodowego w projekcie realizowanym dla MEN

Fundacja VCC jest na etapie przekazywania ostatnich materiałów, które powstały w ramach realizowanego przez nas projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18. Efekt prac można już oglądać na wdrażanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej portalu https://infozawodowe.men.gov.pl Zarówno portal, aplikacja na urządzenia mobilne, jak i materiały zaprojektowane i utworzone przez Fundację VCC […]

“PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA” – KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Kwalifikacja „Prowadzenie obsługi biura” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej. Zmiana statusu świadczy o dopełnieniu wszystkich procedur związanych z włączeniem kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadaniem uprawnień do jej certyfikowania Fundacji VCC. Zakres umiejętności potwierdzanych w ramach tej kwalifikacji mogą Państwo sprawdzić tutaj: www.vccsystem.eu. Ponadto Fundacja VCC otrzymała zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

Poradniki dla doradców zawodowych o sektorze NUB

Fundacja VCC jako partner w projekcie SRK NUB była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów dla doradców zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dedykowaną wspieraniu doradztwa zawodowego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. W poradnikach dla doradców zawodowych znajdą Państwo m.in.: Opis i dane dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z nakreśleniem tła rozwoju sektora na […]

Egzamin z kwalifikacji rynkowej “Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”

W miniony weekend w Białymstoku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje rynkową “Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas których weryfikowane były wszystkie umiejętności oraz wiedza określone dla danej kwalifikacji. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat VCC potwierdzający jego kompetencje! Gratulujemy!    

„Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” – nowa kwalifikacja włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rozwoju o włączeniu kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić […]

FUNDACJA VCC Z UPRAWNIENIAMI DO CERTYFIKOWANIA NOWEJ KWALIFIKACJI

Decyzją administracyjną Ministra Rozwoju Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Asystowanie w przygotowywaniu potraw”. Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – https://bit.ly/2WwbC2d

Zgoda Ministra Cyfryzacji na zdalną walidację w ramach ZSK

Fundacja VCC uzyskała pierwszą zgodę Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na przeprowadzanie walidacji do trzech kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W związku z wejściem w życie „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21” wprowadzono art. 51. […]

Procedura walidacji (egzaminów) w standardzie VCC w czasie pandemii COVID-19

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 966) na mocy § 6 o zniesieniu zakazu działalności związanej z związanej z organizacją, […]

Zdalne egzaminy do kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w czasie pandemii

Fundacja VCC jako instytucja certyfikująca do obecnie 10 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji od początku ogłoszenia pandemii wirusa SARS-CoV-21 zabiegała o umożliwienie przeprowadzania zdalnych walidacji w zakresie kwalifikacji regulowanych Ustawą o ZSK. Efektem tych starań jest art. 51 „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku […]

Realizujemy zdalne egzaminy

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wydanym w dniu 16 marca 2020 roku przez Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pismem pt. „Dotyczy: działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS” realizujemy zdalne egzaminy do modułów VCC. […]

Fundacja VCC przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Drukarze dla szpitali”

Fundacja VCC przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Drukarze dla szpitali”! Rozpoczęliśmy produkcję przyłbic ochronnych, które oprócz rękawic czy maseczek, stanowią podstawowe zabezpieczenie personelu medycznego. Przyłbice drukujemy na naszych drukarkach 3D, które na co dzień służą do szkoleń oraz egzaminów z kwalifikacji „Programowania i obsługiwania procesu druku 3D”. Cieszymy się, że możemy wspomóc pracę służby zdrowia dzięki zapleczu […]

„kwalifiAKCJA” – ruszył konkurs dla uczniów branżowych szkół I stopnia i techników

Od 01.03 uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia i techników mają możliwość zgłaszania swojego udziału w ogólnopolskim konkursie „kwaliAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”  Celem konkursu jest:  upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie); upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej ZSK); zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju […]

EKSPANSJA VCC NA RUMUŃSKIM RYNKU EDUKACYJNYM

Na podstawie ustawy nr 129/200 dotyczącej kształcenia zawodowego dorosłych w Rumunii w dniu 20.12.2019 r. Fundacja VCC otrzymała akredytację na rynku rumuńskim dla kwalifikacji Programming and operation of the 3D printing process” (Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D). Rekomendacja potwierdza, iż program zaproponowany przez Fundację VCC jest zgodny z rumuńskim standardem kształcenia.