Poradniki dla doradców zawodowych o sektorze NUB

Fundacja VCC jako partner w projekcie SRK NUB była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów dla doradców zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dedykowaną wspieraniu doradztwa zawodowego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. W poradnikach dla doradców zawodowych znajdą Państwo m.in.: Opis i dane dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z nakreśleniem tła rozwoju sektora na […]

Egzamin z kwalifikacji rynkowej „Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”

W miniony weekend w Białymstoku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje rynkową „Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas których weryfikowane były wszystkie umiejętności oraz wiedza określone dla danej kwalifikacji. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat VCC potwierdzający jego kompetencje! Gratulujemy!    

„Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” – nowa kwalifikacja włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rozwoju o włączeniu kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić […]

FUNDACJA VCC Z UPRAWNIENIAMI DO CERTYFIKOWANIA NOWEJ KWALIFIKACJI

Decyzją administracyjną Ministra Rozwoju Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Asystowanie w przygotowywaniu potraw”. Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – https://bit.ly/2WwbC2d

Zgoda Ministra Cyfryzacji na zdalną walidację w ramach ZSK

Fundacja VCC uzyskała pierwszą zgodę Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na przeprowadzanie walidacji do trzech kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W związku z wejściem w życie „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21” wprowadzono art. 51. […]

Procedura walidacji (egzaminów) w standardzie VCC w czasie pandemii COVID-19

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 966) na mocy § 6 o zniesieniu zakazu działalności związanej z związanej z organizacją, […]

Zdalne egzaminy do kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w czasie pandemii

Fundacja VCC jako instytucja certyfikująca do obecnie 10 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji od początku ogłoszenia pandemii wirusa SARS-CoV-21 zabiegała o umożliwienie przeprowadzania zdalnych walidacji w zakresie kwalifikacji regulowanych Ustawą o ZSK. Efektem tych starań jest art. 51 „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku […]

Realizujemy zdalne egzaminy

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wydanym w dniu 16 marca 2020 roku przez Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pismem pt. „Dotyczy: działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS” realizujemy zdalne egzaminy do modułów VCC. […]

Fundacja VCC przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Drukarze dla szpitali”

Fundacja VCC przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Drukarze dla szpitali”! Rozpoczęliśmy produkcję przyłbic ochronnych, które oprócz rękawic czy maseczek, stanowią podstawowe zabezpieczenie personelu medycznego. Przyłbice drukujemy na naszych drukarkach 3D, które na co dzień służą do szkoleń oraz egzaminów z kwalifikacji „Programowania i obsługiwania procesu druku 3D”. Cieszymy się, że możemy wspomóc pracę służby zdrowia dzięki zapleczu […]

„kwalifiAKCJA” – ruszył konkurs dla uczniów branżowych szkół I stopnia i techników

Od 01.03 uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia i techników mają możliwość zgłaszania swojego udziału w ogólnopolskim konkursie „kwaliAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”  Celem konkursu jest:  upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie); upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej ZSK); zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju […]

EKSPANSJA VCC NA RUMUŃSKIM RYNKU EDUKACYJNYM

Na podstawie ustawy nr 129/200 dotyczącej kształcenia zawodowego dorosłych w Rumunii w dniu 20.12.2019 r. Fundacja VCC otrzymała akredytację na rynku rumuńskim dla kwalifikacji Programming and operation of the 3D printing process” (Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D). Rekomendacja potwierdza, iż program zaproponowany przez Fundację VCC jest zgodny z rumuńskim standardem kształcenia.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych

W ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Celem projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” jest podniesienie jakości i konkurencyjności polskiego sektora NUB poprzez powołanie profesjonalnej Sektorowej Rady ds. kompetencji oraz opracowanie i wdrożenie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze […]

Pierwszy egzamin do kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”

12 grudnia odbył się pierwszy egzamin z kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”. Przystąpili do niego nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas których weryfikowane były wszystkie umiejętności oraz wiedza określona dla tej kwalifikacji.

Pierwszy egzamin do kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”

Za nami pierwszy w Polsce egzamin do kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Kwalifikacja została opracowana i zgłoszona przez Fundację VCC we współpracy z ekspertami branżowymi i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez Ministra Sprawiedliwości  4 grudnia 2018 r. Gratulujemy znakomitego przygotowania kandydatów do zdobycia kwalifikacji dzięki szkoleniu w Akademii Bliżej, która […]

Fundacja VCC podpisała umowy na realizację programów cyfryzacji GOK-ów aż dla 12 obszarów NUTS!

W ostatnim czasie prezes Fundacji VCC Radosław Panas miał przyjemność podpisywać umowy na realizację programów cyfryzacji GOK-ów. Podpisanie pierwszej umowy odbyło się w Maciejowicach dnia 3 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury przy udziale Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego. W konferencji uczestniczyli również Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa Katarzyna Blachowicz, Prezes Fundacji VCC […]

Nowa kwalifikacja funkcjonująca

Zwiększa się liczba kwalifikacji zgłoszonych przez Fundację VCC, które uzyskały status funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”. Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikację będzie opatrzony znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacji został przypisany poziom 5 PRK. Zmiana statusu kwalifikacji na funkcjonującą świadczy o dopełnieniu […]

„Prowadzenie obsługi biura” – kolejna kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o włączeniu kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do planowania i realizowania prostych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura. Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić do jej potwierdzania niezbędne jest […]

,,Tworzenie witryn internetowych”, ,,Projektowanie grafiki komputerowej” – NOWE KWALIFIKACJE FUNKCJONUJĄCE

,,Tworzenie witryn internetowych”, ,,Projektowanie grafiki komputerowej” to kolejne dwie kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC, które uzyskały status funkcjonujących. Oznacza to, że kwalifikacje mogą być nadawane zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a certyfikaty VCC je potwierdzające będą opatrzone znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zmiana statusu kwalifikacji na funkcjonującą […]

Kolejne 2 kwalifikacje zgłoszone przez Fundację VCC uzyskały status funkcjonujących

„Programowanie i obsługiwania druku 3D” oraz „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” to kwalifikacje rynkowe opisane przez Fundację VCC, które w ostatnim czasie uzyskały status kwalifikacji funkcjonujących. Oznacza to, że możliwe jest prowadzenie procesów walidacji (egzaminowania) oraz certyfikowania dla tych kwalifikacji. Pierwsze egzaminy potwierdzające kwalifikację „Programowanie i obsługiwania druku 3D” odbyły […]

Fundacja VCC z uprawnieniami do certyfikowania kolejnych 3 kwalifikacji

Decyzjami administracyjnymi Ministra Cyfryzacji Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kolejnych 3 kwalifikacji: Programowania i obsługiwania druku 3D, Tworzenia witryn internetowych oraz Projektowania grafiki komputerowej. Fundacja VCC jest obecnie jedynym podmiotem rynkowym uprawnionym do certyfikowania aż 6 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do […]

Podsumowanie działalności Fundacji VCC w ramach włączania i nadawania kwalifikacji rynkowych w roku 2018 oraz kolejne 3 kwalifikacje cyfrowe włączone do ZSK

Kolejne 3 kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC zostały włączone przez Ministra Cyfryzacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wśród nich znajdują się kwalifikacje „Tworzenie witryn internetowych”, „Projektowanie grafiki komputerowej” oraz „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Rok 2018 kończy się dla Fundacji VCC wielkim sukcesem. Jako jedynemu podmiotowi rynkowemu udało nam się włączyć aż […]

Kwalifikacje dla mediatorów sądowych i pozasądowych

10 grudnia br. Minister Sprawiedliwości włączył dwie kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”. Opisy kwalifikacji zostały opracowane oraz złożone do ZSK przez Fundację VCC. Kwalifikacje mają charakter piętrowy. Kwalifikacja w zakresie mediacji cywilnych potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z samą […]

”Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” trzecią kwalifikacją VCC włączoną do ZSK

5 listopada br. opisana i zgłoszona przez Fundację VCC kwalifikacja rynkowa Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia decyzją Ministra Turystyki została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacja dedykowana jest osobom, które pracują w branży gastronomicznej, a nie mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji, a także osobom, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw […]

Kwalifikacja z content marketingu włączona do ZSK

W dniu 8 listopada br. opisana i zgłoszona przez Fundację VCC kwalifikacja rynkowa Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jest to druga kwalifikacja rynkowa, po Montowaniu stolarki budowlanej, włączona do ZSK przez Fundację VCC. Kwalifikacja dedykowana jest osobom, które pracują lub […]

Wydarzenie upowszechniające w ramach projektu Erasmus+ 2016-2-BG01-KA205-023931

W dniu 12 października 2018 r. w hotelu Agit, ul. Wojciechowska 29, 20-704 w Lublinie odbyło się wydarzenie upowszechniające (tzw. Multiplier Event) w ramach projektu YMEC o numerze 2016-2-BG01-KA205-023931 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm szkoleniowych, przedsiębiorcy, osoby pracujące z młodzieżą oraz młode osoby (uczniowie i studenci).   W ramach spotkania przedstawiono rezultaty pracy intelektualnej: […]

Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu YMEC

W dniach 11-12 października 2018 r. W Lublinie odbyło się czwarte ostatnie międzynarodowe spotkanie projektu 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Młodzi menedżerowie efektywnej ścieżki kariery „. Odpowiedzialnym za zorganizowanie czwartego międzynarodowego spotkania była Fundacja VCC oraz trzy partnerskie organizacje: Active Youth – Litwa; CENTRUM STRATEGII ROZWOJU MŁODZIEŻY – Rumunia; Teza Ltd. – Bułgaria. Głównym celem ostatniego spotkania było […]

Fundacja VCC wybrana jako wykonawca w konkursie na realizację projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w działaniu 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Konkurs był organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i przewiduje Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego dla wszystkich grup wiekowych uczniów (od nauczania wczesnoszkolnego po uczniów szkół ponadpodstawowych). W ramach projektu zostaną przygotowane następujące materiały i […]

Pierwsze certyfikaty VCC wydane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Uczniowie Technikum Budowlanego nr 2 w Bytomiu jako pierwsi podeszli do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową Montowanie stolarki budowlanej, opisaną przez Fundację VCC, a włączoną do  ZSK obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 lipca 2017.  To tym samym są to pierwsze egzaminy w Polsce do kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 8 osób w wyniku […]

Pozytywna ocena wniosku o włączenie kwalifikacji przez Ministra Turystyki

Wniosek o włączenie kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożony przez Fundację VCC uzyskał pozytywną ocenę Ministra Turystyki. Tym samym w ministerstwie rozpoczęto procedurę powołania zespołu ekspertów w celu opracowania dla tej kwalifikacji rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wniosek przeszedł już przez etapy […]

Fundacja VCC z 4 kolejnymi projektami z programowania w szkołach podstawowych w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września 2018 Fundacja VCC rozpoczyna realizację czterech nowych projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. W poprzednim konkursie udało się również pozyskać 4 projekty, które obecnie są na końcowym etapie realizacji. Celem projektów „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów” jest zwiększenie […]