Projekt “Dla Doradcy”

Przejdź na stronę projektu Jak zdobyć kompletną wiedzę i umiejętności o zawodzie? Placówki szkolne od wielu lat zmagają się z brakiem dostępu do odpowiednich laboratoriów i wiedzy praktycznej dla uczniów, którzy choć mają bardzo solidne podstawy teoretyczne- nie mają pojęcia jak wygląda dany zawód w rzeczywistości. Wychodzimy naprzeciw i proponujemy projekt w ramach, którego doradcy […]

Gdzie biznes styka się z oświatą i samorządami czyli międzypokoleniowy dialog o przyszłości

Czy da się pogodzić tradycyjny program nauczania uczniów i studentów, z faktycznymi potrzebami pracodawców Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych, którzy muszą dostosowywać strukturę firm do wciąż zmieniających się światowych trendów? Jak zagwarantować młodym ludziom stałą i dobrze płatną pracę? Są na to rozwiązania. O tych i innych kwestiach dyskutujemy na konferencjach “Kwalifikacje przyszłości w sektorze Nowoczesnych […]

Cyfrowo, smacznie i praktycznie! Warsztaty dla nauczycieli i doradców zawodowych za nami

  Pracownicy oświaty- nauczyciele, dyrektorzy, wykładowcy nie mają ani narzędzi ani możliwości by pokazać uczniom praktyczne aspekty pracy (szczególnie w szkołach zawodowych) a co dopiero egzaminować i certyfikować podopiecznych by poza dyplomem, posiadali także odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez wiarygodne źródło ( w tym wypadku oparte na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji). Realizując cel podnoszenia kompetencji nauczycieli, dyrektorów […]

Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

10 lutego br. , ponad 123  laureatów z 41 szkół Lublina i woj. lubelskiego uczestniczyło w XIX Regionalnym Konkursie Informatycznym “Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowanym przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs został objęty honorowym patronatem naszej Fundacji oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta […]

Nowa kwalifikacja funkcjonująca w ZSK, w ramach której można przystępować do egzaminów

„Zarządzanie konfliktami w organizacji” to kolejna kwalifikacja opisana i zgłoszona przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), która otrzymała status funkcjonującej.  Kwalifikacja rynkowa uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej uprawnionej do nadawania tej kwalifikacji.  Fundacja VCC […]

Konferencyjna jesień

Wrzesień i październik obfitowały w wiele wydarzeń współorganizowanych przez Fundację VCC.  Pomiędzy 14 września a 26 października odbyło się aż 5 konferencji wojewódzkich z cyklu „Przyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych”. Fundacja VCC jako partner projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe” była odpowiedzialna za organizację wydarzeń. Nasi przedstawiciele odwiedzili Kielce, Zieloną Górę, […]

Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) – nowa kwalifikacja włączona do ZSK

Kwalifikacja rynkowa “Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” opisana i zgłoszona przez Fundację VCC, decyzją Ministra Rodzina i Polityki Społecznej, została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacji został przypisany poziom 5 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji). Kandydaci będą mogli przystąpić do jej potwierdzania w momencie zmiany statusu kwalifikacji na funkcjonujący, co wiąże się z przypisaniem do […]

Realizacja egzaminów na uczelniach

Fundacja VCC w minionym czasie przeprowadziła egzaminy nadające kwalifikacje studentom w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekty realizowane przez uczelnie w całej Polsce zakładały podjęcie działań mających na celu podniesienie kompetencji […]

XVI lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”

Dnia 9 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się wręczenie nagród laureatom XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”! W konkursie uczestniczyło 248 uczniów podzielonych na 83 zespoły reprezentujące 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego. Fundacja VCC już od wielu lat wspiera organizację konkursu jako fundator nagród. W tym roku objęliśmy również patronat […]

ZGODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA ZDALNĄ WALIDACJĘ W RAMACH ZSK

Otrzymaliśmy zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji dla kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego”; „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”.  

ZGODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA ZDALNĄ WALIDACJĘ KWALIFIKACJI WŁĄCZONYCH DO ZSK

Fundacja VCC uzyskała zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji całości efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

FUNDACJA VCC PARTNEREM PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ”

Rozpoczęła się pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina. Fundacja VCC została partnerem tego wydarzenia. Na początku kwietnia uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbycia […]

NOWE KWALIFIKACJE RYNKOWE, Z KTÓRYCH MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN

„Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” oraz „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” to kolejne dwie kwalifikacje opisane i zgłoszone przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które uzyskały status funkcjonujących. Kwalifikacja rynkowa uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej […]

Informacja o kwalifikacjach ZSK

W związku z drastycznym wzrostem bezpośrednich kosztów technicznych związanych z realizacją walidacji, na które Instytucja Certyfikująca nie ma wpływu, informujemy, że dla usług certyfikacji kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, gwarantujemy utrzymanie dotychczasowych stawek wyłącznie dla zamówień złożonych na piśmie do 31.01.2022. Dodatkowo dla wszystkich zamówień, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania z oczekiwanym terminem realizacji […]

Kampania “Kwalifikacja 2025+” – nagrody dla szkół

W minionym tygodniu odwiedziliśmy pięć szkół ponadpodstawowych, które wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii “Kwalifikacje 2025+”. Każda ze szkół otrzymała nagrodę za najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie uczniów. W kampanii wzięło udział ponad 1100 uczniów reprezentujących 140 szkół. Nagrody w postaci drukarek 3D lub 10 tabletów graficznych trafiły do 5 najlepszych: – Zespół Szkół nr […]

UPRAWNIENIA DO CERTYFIKOWANIA KOLEJNEJ KWALIFIKACJI

Decyzją administracyjną Ministra Rozwoju i Technologii Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji “Zarządzanie konfliktami w organizacji”. Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji >>> Aktualnie Fundacja VCC posiada uprawnienia do certyfikowania aż 19 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pierwsza szkoła branżowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową opisaną przez Fundację VCC

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania w zawodzie technik ekonomista pt. „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”. Modyfikacja programu, będącą innowacją pedagogiczną, została wypracowana w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, którego Fundacja VCC jest partnerem (Projekt POWR.02.12.00-00-SR04/18 współfinansowany […]

Fundacja sponsorem kongresu edukacyjnego

W dniach 21-22 września 2021 roku w Rzeszowie odbył się II Kongres Edukacyjny IT i Szachy. Fundacja VCC ufundowała nagrody główne dla uczestników turnieju szachowego. Na Kongresie spotkali się specjaliści od edukacji, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, nauczyciele oraz firmy z branży EdTech. Wydarzenie adresowane było do dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, pracowników administracji odpowiedzialnych […]

Kampania “Kwalifikacje 2025+” – rekrutacja uzupełniająca

Fundacja VCC prowadzi rekrutację uzupełniającą do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”.  Nabór uczniów i studentów trwał do końca maja 2021 roku. Kampania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się ponad 1000 uczniów i studentów, ale nie wszyscy do tej pory wybrali termin egzaminu. Aktualnie do udziału w kampanii “Kwalifikacje 2025+” Fundacja VCC zaprasza 300 osób: uczniów pierwszych […]

Certyfikacja umiejętności zawodowych dla laureatów XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”

8 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, organizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. […]

Uprawnienia do certyfikowania dla trzech kolejnych kwalifikacji

Fundacja VCC, decyzja ministrów właściwych, otrzymała pozytywne decyzje o nadaniu uprawnień do certyfikowania dla trzech kolejnych kwalifikacji rynkowych: „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” – kwalifikacja opisana przez Fundację VCC; „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” – kwalifikacja opisana przez Fundację VCC; „Przygotowanie deserów restauracyjnych”. Aktualnie Fundacja VCC posiada uprawnienia do certyfikowania aż […]

Kwalifikacje ZSK

Kwalifikacja „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej, a zatem Fundacja VCC może prowadzić pełny proces egzaminowania i certyfikowania tej kwalifikacji. Kwalifikacje opisane przez Fundację VCC „Prowadzenie treningu negocjacji” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office)” zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i opublikowane na stronie rejestr.kwalifikacje.gov.pl. Obecnie trwa procedura nadawania uprawnień do certyfikowania.

„Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące

Ruszyła ogólnopolska kampania „Kwalifikacje 2025+” organizowana przez Fundację VCC. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC otrzyma w sumie 1000 uczniów i studentów. Funkcjonowanie w dzisiejszych, […]

Spór z ICVC na tle nieuczciwej konkurencji

Informujemy, że Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie pozostaje w sporze sądowym ze spółką ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na tle zarzutów kierowanych przez Fundację VCC w stosunku do spółki ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. Spór dotyczy naruszenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych VCC oraz zarzutów popełnienia przez ICVC Certyfikacja Sp. […]

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”

Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”. Aby wziąć udział w konkursie, należało zapoznać się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi ZSK oraz kwalifikacji rynkowych, a następnie przystąpić do testu wiedzy on-line (etap I). Każda osoba, która uzyskała minimum 40% pozytywnych odpowiedzi przeszła do drugiego etapu, w ramach którego przygotowała draft projektu zgodnego z […]

Opracowaliśmy materiały do doradztwa zawodowego w projekcie realizowanym dla MEN

Fundacja VCC jest na etapie przekazywania ostatnich materiałów, które powstały w ramach realizowanego przez nas projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18. Efekt prac można już oglądać na wdrażanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej portalu https://infozawodowe.men.gov.pl Zarówno portal, aplikacja na urządzenia mobilne, jak i materiały zaprojektowane i utworzone przez Fundację VCC […]

“PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA” – KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Kwalifikacja „Prowadzenie obsługi biura” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej. Zmiana statusu świadczy o dopełnieniu wszystkich procedur związanych z włączeniem kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadaniem uprawnień do jej certyfikowania Fundacji VCC. Zakres umiejętności potwierdzanych w ramach tej kwalifikacji mogą Państwo sprawdzić tutaj: www.vccsystem.eu. Ponadto Fundacja VCC otrzymała zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

Poradniki dla doradców zawodowych o sektorze NUB

Fundacja VCC jako partner w projekcie SRK NUB była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów dla doradców zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dedykowaną wspieraniu doradztwa zawodowego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. W poradnikach dla doradców zawodowych znajdą Państwo m.in.: Opis i dane dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z nakreśleniem tła rozwoju sektora na […]

Egzamin z kwalifikacji rynkowej “Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”

W miniony weekend w Białymstoku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje rynkową “Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych”. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas których weryfikowane były wszystkie umiejętności oraz wiedza określone dla danej kwalifikacji. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat VCC potwierdzający jego kompetencje! Gratulujemy!    

„Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” – nowa kwalifikacja włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rozwoju o włączeniu kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić […]