Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR

PARP ogłosił pierwszą turę certyfikatów, które do dnia 12 lipca br. zostały pozytywnie zweryfikowane jako potwierdzenia wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Na liście znajdują się 4 certyfikacje, w tym certyfikat VCC dla Akademii Edukacyjnej.

Ponowna weryfikacja certyfikatów została przeprowadzona w związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Po nowelizacji rozporządzenia KSU o wpis do RUR będą mogły ubiegać się podmioty, które posiadają system zapewnienia jakości usług potwierdzony m.in. posiadaniem certyfikatu znajdującego się na liście prowadzonej przez PARP.

Pełna treść ogłoszenia PARP znajduje się tutaj.

Instytucje zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Akademii Edukacyjnej prosimy o kontakt z Edytą Migałką – Dyrektorem ds. komunikacji pod numerem telefonu: 514 601 858 lub 81 45 83 826 oraz mailowo na adres edyta.migalka@vccsystem.eu