Trener VCC

Trenerzy VCC wywodzą się głównie z grona specjalistów danych dziedzin i obszarów kompetencji. W większości powiązani są ze szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia kadr. Są to osoby, które posiadają pełen zakres wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne, związane z danym zawodem/kompetencją. Dodatkowo, posiadają umiejętności dydaktyczne, umożliwiające nauczanie innych osób.

Każda osoba, starająca się o uzyskanie statusu Trenera VCC przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze zawodowym. Weryfikacja ta odbywa się poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny, przeprowadzony zgodnie z metodologią VCC. W celu uzyskania uprawnień Trenera VCC należy uzyskać wynik z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na minimalnym poziomie 90%.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCĄ W SYSTEMIE VCC ROZDZIELNOŚCIĄ PROCESU KSZTAŁCENIA OD PROCESU EGZAMINOWANIA TA SAMA OSOBA NIE MOŻE BYĆ TRENEREM ORAZ EGZAMINATOREM W DANEJ GRUPIE SZKOLENIOWEJ.

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto
Koszt akredytacji Trenera z jednego modułu, kwota uwzględnia również materiały edukacyjne dla Trenera w promocyjnej cenie 738 PLN