Podręczniki
Płyta multimedialna
Platforma e-learningowa

ECDL Core 7 modułów

 • Autor: Syntea SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
Indywidualna wycena Zamów podręcznik info@vccsystem.eu
648

Opis:

Publikacja podsumowuje i porządkuje wiedzę z zakresu obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego systemu Microsoft Office. Książka może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik do zajęć szkolnych, jak również szkoleń komputerowych. Podręcznik został napisany według programu szkolenia zatwierdzonego i certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne/Polskie Biuro ECDL jako „Zgodny z ECDL”.

ECDL ADVANCED MS Word

 • Autor: Syntea SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
Indywidualna wycena Zamów podręcznik info@vccsystem.eu

Opis:

Podręcznik ECDL Advanced MS Word podsumowuje, objaśnia i porządkuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania tekstów. Publikacja skierowana jest zarówno do osób pracujących z edytorem tekstu, przygotowujących złożone dokumenty tekstowe na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również do osób, które pragną przejść na wyższy poziom zaawansowania w obsłudze edytora tekstu.

ECDL ADVANCED MS Excel

 • Autor: Syntea SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
Indywidualna wycena Zamów podręcznik info@vccsystem.eu

Opis:

Podręcznik ECDL Advanced MS Excel podsumowuje, objaśnia i porządkuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym. Publikacja skierowana jest zarówno do osób pracujących z arkuszem kalkulacyjnym i wymagających efektywnej obsługi arkusza kalkulacyjnego, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności, w tym opracowywania wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji, jak i osób pragnących przejść na wyższy poziom zaawansowania w obsłudze arkusza kalkulacyjnego.

ECDL ADVANCED MS Power Point

 • Autor: Syntea SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
Indywidualna wycena Zamów podręcznik info@vccsystem.eu

Opis:

Podręcznik ECDL Advanced MS Power Point podsumowuje, objaśnia i porządkuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik projektowania prezentacji multimedialnych. Publikacja skierowana jest głównie do osób przygotowujących złożone prezentacje multimedialne, osób, które chcą poznać zasady planowania i projektowania prezentacji, a także sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami na bardziej niż podstawowym poziomie kompetencji.

ECDL ADVANCED MS Access

 • Autor: Syntea SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
Indywidualna wycena Zamów podręcznik info@vccsystem.eu

Opis:

Podręcznik MS Access ECDL Advanced podsumowuje, objaśnia i porządkuje wiedzę z zakresu zaawansowanych technik bazodanowych. Publikacja skierowana jest głównie do osób pracujących z bazą danych, wymagających efektywnej obsługi bazy danych, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również potrzebujących większego wykorzystania możliwości jakie dostarczają aplikacje baz danych.

 • ECDL CORE 7 modułów


  Opis:

  ECDL CORE 7 modułów Uzupełnieniem książki jest multimedialny kurs z filmami instruktażowymi, które w skondensowany sposób krok po kroku prezentują wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu ECDL. Filmy są zgodne z modułami ECDL na poziomie podstawowym obejmującymi zagadnienia: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerska i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych.

  Zobacz przykładową lekcję

 • ECDL ADVANCED


  Opis:

  Uzupełnieniem książek z poziomu Advanced jest multimedialny kurs z filmami instruktażowymi obejmujący zagadnienia zaprezentowane w podręczniku. Informacje zawarte w książce oraz na płycie umożliwiają przygotowanie i przystąpienie do egzaminu o statusie międzynarodowym, sprawdzającym zaawansowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania, będącego przedmiotem danego podręcznika.

 • Kurs e-learningowe ECDL CORE i ADVANCED


  Opis:

  Kurs e-learningowy stanowiący uzupełnienie materiałów edukacyjnych i pozwalający na przygotowanie się do egzaminu ECDL Core. Kurs przygotowany w oparciu o aktualną wersję Syllabusa 5.0., podzielony zgodnie z wytycznymi ECDL na 7 modułów. Każdy z modułów zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu krótkich tematów, których znajomością powinien wykazać się każdy uczestnik przystępujący do egzaminów certyfikacyjnych ECDL. Uzupełnieniem treści merytorycznych są zrzuty ekranowe i filmy pokazujące krok po kroku sposób postępowania. Podsumowaniem każdego modułu jest interaktywny test sprawdzający, zawierający zbiór zagadnień z danego obszaru. Test pozwala sprawdzić stopień opanowania materiału zawartego w lekcjach.