Podręczniki
Płyta multimedialna
Platforma e-learningowa

Opis:
 • ECCC Obszar Technologii informacyjnych


  Opis:

  Płyta multimedialna do samokształcenia obejmująca cały obszar Technologii informacyjnych (8 modułów):

  • IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  • IT M2 Edycja dokumentów
  • IT M3 Obliczenia arkuszowe
  • IT M4 Bazy danych
  • IT M5 Multimedia
  • IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • IT M7 Technologie mobilne
  • IT M8 Grafika biznesowa
 • Kursy e-learningowe ECCC


  Opis:

  Uzupełnieniem materiałów dydaktycznych jest platforma e-learningowa, zawierająca lekcje instruktażowe przygotowane w oparciu o aktualną wersję sylabusów do uzupełniania kursów ECCC lub samodzielnej nauki. Kurs podzielony jest na 8 modułów. Uzupełnieniem treści merytorycznych są zrzuty ekranowe i filmy pokazujące krok po kroku sposób postępowania. Podsumowaniem każdego modułu jest interaktywny test sprawdzający, zawierający zbiór zagadnień z danego obszaru. Test pozwala sprawdzić stopień opanowania materiału zawartego w lekcjach.

  Zobacz przykładową lekcję