Spotkanie w MEN zapoczątkowujące współpracę z PZZJ

29 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące współpracę Fundacji VCC z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu w zakresie zapewniania jakości procesów certyfikowania i walidacji dla kwalifikacji Montowanie stolarki budowlanej.

Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN z dyrektor Urszulą Martynowicz, przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych z Zastępcą Dyrektora ds. ZSK Bartoszem Kęćkiem, przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pan Tomasz Gałązka i Małgorzata Molska, a także reprezentanci Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu z Kierownikiem Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej Krzysztofem Symelą. Fundację VCC reprezentował Radosław Panas oraz Edyta Migałka, a także eksperci merytoryczni współpracujący przy kwalifikacji rynkowej Montowanie stolarki budowlanej: dr bab. Zbigniew Suchorab, dr Andrzej Raczkowski oraz Michał Stec.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze etapy współpracy pomiędzy Instytucją Certyfikującą (Fundacja VCC) oraz Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), a także ustalono harmonogram prac oraz ewaluacji i raportowania wynikających z Ustawy o ZSK.

^00A8F53F0F3535AEAEE5E9EAEAD2A350D38DC7A37B874E5967^pimgpsh_fullsize_distr^2DAEB0E227B8F13BC6CFB13A4844B65EAF218145CBF4614F85^pimgpsh_fullsize_distr^533FCCA97E44FA8224A4AF39F619F3356F83170D9CF742D277^pimgpsh_fullsize_distr