Spotkanie partnerów VCC – podsumowanie

21 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie sieci partnerskiej VCC. Podczas wydarzenia zaprezentowano kierunki rozwoju systemu VCC, przybliżono zagadnienia związane z wdrażaniem w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz podsumowano rezultaty projektu PC IMPRESS realizowanego w ramach programu Erasmus Plus.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy VCC z całej Polski, a dzięki obecności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) mogły skorzystać z mobilnego punktu rejestracji. W programie zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. Stan obecny oraz kierunki rozwoju systemu VCC.
  2. Co jest kwalifikacją a co nie jest w świetle Ustawy o ZSK oraz nowych wytycznych MR z 18 maja 2017?
  3. Opis kwalifikacji przy realizacji projektów europejskich.
  4. Baza Usług Rozwojowych – zasady rejestracji oraz kontroli dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
  5. Planowane konkursy krajowe i międzynarodowe, w które wpisuje się system VCC. Prezentacja
  6. Planowane konkursy krajowe i międzynarodowe, w które wpisuje się system VCC.
  7. Przedstawienie rezultatów pracy intelektualnej wypracowanych w projekcie PC Impress.

Podczas spotkania zostało zaprezentowane podsumowanie projektu międzynarodowego PC impress  – „Promocja i kapitalizacja projektu międzynarodowej mobilności, w celu wzmocnienia zdolności do zatrudnienia i walki z wykluczeniem społecznym młodych ludzi”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus Plus w partnerstwie firm: ADICE (Francja), PRO-WORK (Holandia) , CESIE (Włochy), STEP (Hiszpania) oraz Fundacji VCC (Polska). Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom projektów międzynarodowych, w szczególności młodzieży i studentów, umiejętności społecznych i zawodowych, które udało im się zdobyć podczas pobytu za granicą. Kolejnym krokiem jest nazwanie tych umiejętności i opisanie kontekstu w jakim zostały nabyte. Tak opisane portfolio można wykorzystać na przykład do stworzenia CV lub listu motywacyjnego w procesie ubiegania się o pracę.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.yourcompetences.com

19260277_1257531704372771_1464079199608591383_n 19274945_1257531651039443_5255537884317526121_n 20170621_110903 20170621_113102 IMG_20170621_154109

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz