3 kolejne projekty w ramach PO Cyfrowa Polska

Od 1 września Fundacja VCC wraz z partnerami rozpoczyna realizację trzech kolejnych projektów „Razem odkryjmy świat programowania” przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, których celem jest podniesienie umiejętności w zakresie programowania nauczycieli oraz uczniów.

Fundacja VCC w sumie otrzymała zatwierdzenie do dofinansowania na realizację 4 projektów w ramach pierwszej tury konkursowej. Projekty będą realizowane w nutsie lubelskim (opis projektu tutaj), rzeszowskim, puławskim i przemyskim.

W podregionie rzeszowskim szkoleniami w standardzie VCC z zakresu programowania zostanie objętych 194 nauczycieli klas 1-3 z 59 szkół oraz 2504 uczniów. Z kolei w regionie przemyskim swoje kompetencje podniesie 196 nauczycieli z 54 szkół i 2326 uczniów. Oba projekty są realizowane w partnerstwie z Uniwersytet Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

W podregionie puławskim wsparcie uzyska 219 nauczycieli z 63 szkół oraz 2576 uczniów. Partnerami w projekcie są Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” I Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.