13 nowych Akademii Edukacyjnych VCC

W październiku do grona akredytowanych Akademii Edukacyjnych VCC dołączyło 13 instytucji szkoleniowych. Podmioty pozytywnie przeszły audyty certyfikujące i dzięki posiadaniu akredytacji VCC mogą nie tylko realizować szkolenia w systemie VCC, ale także ubiegać się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez PARP. Nowi partnerzy uzupełniają mapę sieci VCC w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, podlaskim, […]

Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona do ZRK

Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek został pozytywnie formalnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i przekazany do oceny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Kwalifikacja „Montaż stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z  największą organizacją branżową w […]

Realizacja projektu „Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze”

Fundacja VCC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Fundacji VCC na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego […]