Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR

PARP ogłosił pierwszą turę certyfikatów, które do dnia 12 lipca br. zostały pozytywnie zweryfikowane jako potwierdzenia wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Na liście znajdują się 4 certyfikacje, w tym certyfikat VCC dla Akademii Edukacyjnej. Ponowna weryfikacja certyfikatów została przeprowadzona w związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. SYSTEMU VCC

Dnia 1 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Partnerów. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, aktualizacją listy podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rejestr Usług Rozwojowych ) oraz aplikowaniem o środki z funduszy unijnych. Program spotkania obejmował poniższe zagadnienia: Informacje dotyczące warunków i specyfiki wpisywania kwalifikacji i kompetencji VCC […]