Stowarzyszenie EVTA rekomenduje system VCC

Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Szkolnictwa Zawodowego (EVTA) wyraziło pełne poparcie dla  Fundacji VCC w zakresie prowadzonych przez nią działań. Treść pisma w języku polskim przedstawia się następująco: „Niniejszym chcielibyśmy potwierdzić fakt zaangażowania się Fundacji VCC© w rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie kluczowych, rynkowych umiejętności w ramach poza-formalnego systemu edukacji. Fundacja VCC© w […]

VCC w przykładowych działaniach

Edukacja dla rozwoju regionu – Edukacja przedszkolna zaakceptowane wnioski z VCC uzyskały 11,5 % udziału w budżecie konkursu w tym największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 – Mazowiecka […]