Warunki uznania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS

Dnia 26 kwietnia bieżącego roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokumenty zostały przygotowane we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i stanowi kolejną wersję wytycznych przekazanych 13 sierpnia ubiegłego roku. Wśród przekazanych […]

FUNDACJA VCC Z WIZYTĄ W ENDURANCE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Fundacji VCC odbyli w Holandii wizytę typu Job shadowing zorganizowaną przez firmę szkoleniową Endurance. Celem wizyty było poznanie funkcjonującego w Holandii systemu edukacji zawodowej. W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili Ministerstwo Edukacji oraz organizację rządową SBB, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z kształceniem zawodowym. Udali […]

Pozytywna ocena projektów z VCC przez ekspertów NCBiR

Miło nam poinformować Państwa, że w obecnym okresie programowania wnioski oparte na modelu VCC są pozytywnie weryfikowane przez oceniających. Przykładowo, wyniki konkursu 1/PRK/POWER/2.1/2015 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 21.03.2016, wykazują 6 projektów z 61, które wykorzystują metodologię systemu VCC. Serdecznie gratulujemy uczelniom, których projekty pozyskały dofinansowanie w tym konkursie. Wyniki konkursu […]

Port Lotniczy Lublin SA dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 23 marca 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Portu Lotniczego Lublin SA podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych […]