Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 17 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych. Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, […]