Fundacja VCC uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2008

Dla podniesienia jakości świadczonych usług Fundacja VCC wdrożyła wymagania międzynarodowej normy jakości ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji. W skład normy wchodzi osiem zasad jakości: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemne korzystne relacje z […]

Fundacja VCC uczestniczy w spotkaniu partnerów projektu PC IMPRESS w Palermo

W dniach 29-30.06.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Palermo na Sycylii w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).    Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się przede wszystkim na przedstawieniu ostatecznej wersji portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane […]

Zakończenie prac nad portfolio kompetencji miękkich w ramach projektu PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio) oraz kwestionariuszem kompetencji dla uczestników mobilności zawodowych. Dokumenty zostały przygotowane w ramach realizowanego projektu PC Impress, którego partnerem jest Fundacja VCC. Obecnie wszyscy partnerzy zajmują się tłumaczeniem na języki narodowe kwestionariusza dla pracodawców (Questionnaire for Employers). Kwestionariusz został przygotowany przez partnera z Holandii (PRO-WORK). Kolejnym krokiem […]