VCC na zatwierdzonej przez PARP liście certyfikatów/ akredytacji/ standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez Podmioty ubiegające się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową, skróconą listę akredytacji nadawanych podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (firmom szkoleniowym, doradczym itp.), które zostaną wprowadzone do kryterium wiarygodności nr 5 w Karcie Podmiotu. Na zweryfikowanej i opublikowanej liście 11 standardów nie zabrakło akredytacji VCC udzielanej firmom świadczącym usługi rozwojowe w ramach systemu kształcenia i certyfikacji VCC (w strukturze VCC […]