Fundacja VCC organizatorem spotkania partnerów projektu mobilnościowego PC IMPRESS

W dniach 23-24.02.2015 Fundacja VCC była organizatorem spotkania Partnerów z Polski, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii w ramach międzynarodowego projektu PC IMPRESS. Podczas dwudniowej sesji skupiono się przede wszystkim na omówieniu założeń portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane w projektach dotyczących mobilności zawodowej (np. w ramach programu Erasmus+). Za przygotowanie portfolio odpowiedzialna jest […]