Coraz większe zainteresowanie Specjalistami ds. funduszy unijnych z certyfikatem VCC w Serbii i Chorwacji

Pierwsze z sukcesem zakończone certyfikowane szkolenia oraz egzaminy VCC w obszarze Specjalista ds. funduszy unijnych odbyły się w Serbii. Posiadająca status Akademii Edukacyjnej firma CPS Academy Belgrade przeszkoliła przyszłych pracowników oraz niezależnych wykonawców nowo tworzonego Biura Pozyskiwania Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

VCC w propozycjach do listy certyfikacji i standardów potwierdzających jakość działania podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała informację o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ostatecznej wersji formularza Karty Podmiotu, stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Jednym z elementów Karty Podmiotu jest lista Certyfikacji/akredytacji/standardów dotyczących jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Lista ta, na której  wśród 20 proponowanych standardów znalazł się również system VCC, jest obecnie w trakcie […]