Fundacja VCC w pilotażu Krajowego Systemu Kwalifikacji

9 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczął cykl seminariów przygotowujących do pilotażowego wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Fundacja VCC jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie w przygotowaniu i opisie zawodów, zaangażowała się w przedsięwzięcie i bierze udział w przygotowaniu projektu kwalifikacji Opiekun osoby starszej.