IBE przedstawia raport o walidacji efektów uczenia i uwzględnia w nim system kształcenia oraz certyfikacji VCC.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, opublikował raport „Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się”, w którym zaprezentował i ocenił istniejące w Polsce systemy walidacji kompetencji oraz dobre praktyki z innych krajów europejskich.

Społeczność VCC powiększa się o nowy typ partnerów – Przedsiębiorca VCC

Fundacja VCC wyodrębniła w swoich strukturach kolejny rodzaj partnerów. Są nimi pracodawcy, którzy zapoznawszy się z ideą systemu VCC „Od szkolenia do zatrudnienia”, podejmują współpracę w zakresie przyjmowania na praktykę i staże zawodowe studentów oraz osób bezrobotnych, będących uczestnikami szkoleń VCC.