Fundacja VCC na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Szkoleń Zawodowych (EVTA)

W dniach 28 i 29 listopada br. Fundacja VCC wzięła udział w konferencji Addressing together the challenges of Human Resources („Adresując wspólnie wyzwania Kapitału Ludzkiego”) organizowanej w Brukseli przez European Vocational Training Association (Europejskie Stowarzyszenie Szkoleń Zawodowych). Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście dyskutowali na temat kierunków rozwoju edukacji zawodowej w krajach członkowskich oraz […]