Zakończenie okresu pilotażu VCC

Prowadzona przez Instytut VCC, działający przy Humaneo, pilotażowa faza wdrożenia systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC została oficjalnie zakończona. Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się zbudować kompletny system, uwzględniający strukturę partnerską, model szkoleń i walidacji kompetencji zgodny z ideą mobilności zawodowej i kluczowymi kierunkami rozwoju polskiej i europejskiej polityki edukacyjnej oraz komponent związany ze współpracą […]

VCC w projektach międzynarodowych

Ruszają pierwsze projekty międzynarodowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w których został uwzględniony system certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. Ich celem będzie stworzenie nowych tematów szkoleniowych, realizowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Efektem przedsięwzięć będzie włączenie produktów do systemu VCC oraz wdrożenie ich na arenie międzynarodowej.