Studia podyplomowe „Coaching w zarządzaniu” z certyfikacją VCC

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Akademią Edukacyjną Syntea SA uruchamia pierwszy kierunek studiów podyplomowych „Coaching w zarządzaniu”, w ramach którego przewidziana jest certyfikacja VCC. Studia obejmują swoim zakresem tematycznym metody i narzędzia coachingowe niezbędne w pracy menedżera.

VCC jako odpowiedź na wymóg zewnętrznej certyfikacji w projektach europejskich

W związku z zapisami w dokumentacjach konkursowych do działania 8.1.1. PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, ogłoszonych w ramach konkursów otwartych w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i podkarpackim, Fundacja VCC informuje, że system VCC, obejmujący proces kształcenia oraz certyfikacji kwalifikacji zawodowych jest odpowiedzią na wytyczne instytucji oceniających w zakresie wymogu zewnętrznej […]