„Polska Rama Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie z perspektywy europejskiej” – międzynarodowa konferencja IBE

W Warszawie 3 lipca odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Polska Rama Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie z perspektywy europejskiej”. Wydarzenie to kończy pracę nad polskim raportem referencyjnym, czyli odniesieniem Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dokument został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, a następnie na forum międzynarodowym.