PUP w Busku Zdroju informuje o możliwości pracy w Niemczech

Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju rozpowszechnia inicjatywę podjętą przez Agencję Zatrudnienia WS Finance we współpracy z Instytutem VCC. O możliwości pracy na terytorium Niemiec można dowiedzieć się także za pośrednictwem elektronicznych kiosków. Więcej informacji na oficjalnej stronie Urzędu: http://www.pupbusko.pl

Humaneo w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

Stowarzyszenie Humaneo zostało włączone do Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym potwierdzono, że spełnia ono kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia określonych przez Zespół Akredytacyjny Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.

Firmy inwestują w zawodówki a VCC daje pracę

Rynek pracy staje się coraz ciaśniejszy. Swobodne poruszanie się w nim jest możliwe jedynie poprzez podnoszenie swoich zawodowych kwalifikacji oraz otwartość na edukację z zakresu nowych zawodów. Rola Szkół Zawodowych w obliczu ustawowych zmian w systemie oświaty  staje się coraz silniejsza. Postrzeganie „zawodówek” zostało odczarowane – stają się szkołami pozytywnego wyboru.

Konferencja „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach” z udziałem Instytutu VCC

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy  w Radomiu jako Koordynator projektu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci SkillsUp zorganizował konferencję  pt. „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach”. Konferencja odbywała  się 7 grudnia br. w siedzibie Instytutu.

Humaneo w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

Stowarzyszenie Humaneo zostało włączone do Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym potwierdzono, że spełnia ono kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia określonych przez Zespół Akredytacyjny Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.  

„Wysoka jakość szkoleń – jak ją uzyskiwać?” – debata PIFS

W dniu 26 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się debata, zorganizowana przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i Krajową Izbę Gospodarczą, zatytułowana „Wysoka jakość szkoleń – jak ją uzyskiwać?”. Podczas spotkania poruszono kwestie negatywnej oceny szkoleń EFS, szukając jednocześnie odpowiedzi na pytania dotyczące działań mających na celu zwiększenie jakości i przydatności szkoleń EFS.