Rozpoczęcie nowego cyklu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji

W dniu 23 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się debata społeczna inaugurująca nowy cykl spotkań w br., poświęcona modernizacji Krajowego Systemu Kwalifikacji. Spotkanie z ramienia IBE prowadziła Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektu systemowego, przedstawiając porządek debaty.

VCC daje pracę! Prezentacja standardu VCC i oferty niemieckich pracodawców na Targach Pracy w Siemianowicach Śląskich

Uczestnicy siemianowickich targów pracy zostali zapoznani z ofertą pracy w Niemczech. Oferta skierowana jest do osóbz kwalifikacjami i doświadczeniem w takich zawodach jak: spawacz, ślusarz, monter wodno-kanalizacyjny oraz elektryk. Warunkiem zatrudnienia przez niemieckich pracodawców jest znajomość branżowego języka niemieckiego, potwierdzona certyfikatem VCC. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania uczestnikom Targów standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. […]

Instytucje szkoleniowe wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji

Instytut VCC uczestniczył prowadzonym przez PIFS badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie opinii i potrzeb instytucji z branży szkoleniowej w związku z procesem wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji. Instytut od początku czynnie uczestniczy w tworzeniu założeń PRK, co znajduje odzwierciedlenie w założeniach standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC.  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.

Projektowanie programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem podstawy programowej

Zapraszamy autorów przygotowujących programy szkoleń zawodowych do zapoznania się z prezentacją  pt. Projektowanie modułowych, przedmiotowych i blokowych programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, autorstwa dr Krzysztofa Symeli – eksperta Instytutu VCC ds. kształcenia zawodowego. Prezentacja stanowić może pomoc w prawidłowym przygotowaniu programów szkoleniowych, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych.

Potwierdzanie efektów kształcenia poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający

Instytut VCC wspiera działania prowadzone przez jednostki zewnętrzne, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rzetelnego ich potwierdzania. Obiektywnemu i wiarygodnemu potwierdzaniu kwalifikacji służy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od firmy szkoleniowej. Zgodnie z założeniami VCC –  egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe. Zakres merytoryczny egzaminu ustalany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji szkolenia, określającej cele i efekty […]

Współpraca z pracodawcami niemieckimi

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym ze strony niemieckich pracodawców Instytut VCC podjął działania w zakresie opracowania nowych modułów językowych. Nowe moduły Language Competence będą przygotowywać  do wykonywania zawodów m.in. spawacz, elektryk, ślusarz, tokarz – frezer(konwencjonalny i operator CNC), monter urządzeń grzewczych, sanitarnych i klimatyzacji,pracownik do budowy kotłów i do wznoszenia wyciagów – w środowisku niemieckojęzycznym.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku wspiera standard VCC

Miło nam poinformować, że Instytut VCC zyskał kolejnego Partnera Wspierającego – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W podpisanym w dniu 04 października br. liście intencyjnym strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich potwierdzania certyfikatem VCC. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zadeklarowało również honorowanie certyfikatów VCC jako rzetelnego […]

Warsztaty planistyczne Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego z udziałem Instytutu VCC

25 września br. odbyły się warsztaty Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Tematem przewodnim wydarzenia był Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy – jeden z dziesięciu programów realizujących cele Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. „Małopolska-Nieograniczone możliwości”. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W Programie wykorzystano również rekomendacje i wyniki prac […]