VCC w biuletynie XXII Forum Ekonomicznego 2012

Kolejna edycja wydarzenia jak co roku przyciągnęła do Krynicy rzeszę decydentów ze świata biznesu i polityki oraz znawców branży ekonomiczno – gospodarczej. Forum Ekonomiczne jest bowiem jednym z ważniejszych spotkań branżowych w Europie Środkowo – Wschodniej. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz do podjęcia dyskusji w kwestiach dotyczących gospodarki i ekonomii. Tegoroczne forum odbyło się […]

Ogólnopolskie badanie „Zapotrzebowanie na zawody (…)”

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu „Zapotrzebowanie na zawody i kompetencje na rynku pracy”. Ma ono na celu diagnozę faktycznych potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem tendencji i zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badania dodatkowo pozwolą na wypracowanie kompleksowej ścieżki certyfikacji VCC, w zawodach i kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy. Raport z badań opublikowany będzie […]

Kolejny Urząd Pracy wspiera VCC

„Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz instytucji rynku pracy, ich pracowników i klientów, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”.

„Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” w standardzie VCC

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek”. Projekt realizowany jest na terenie wielkopolski i jest on skierowany do sektora turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie wraz z certyfikacją VCC z zakresu modułu Select Competence – Organizator ruchu turystycznego.