CSS Tarnów wyróżnionym Partnerem Wspierającym VCC

„W imieniu Zarządu HUMANEO pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę jak również wkład w rozwój i promocję certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie Vocational Competence Certifiate (…).

Publiczne Służby Zatrudnienia wspierają certyfikację VCC

„Powiatowy Urząd Pracy (…) deklaruje wspieranie działań prowadzonych przez Instytut VCC, mających na celu diagnozowanie potrzeb pracowników i pracodawców oraz promocję kształcenia zawodowego, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji, rozumianych jako potwierdzone efekty kształcenia. Deklaruje również honorowanie certyfikatów VCC – jako wiarygodnego, rzetelnego i obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników”.

Egzaminy VCC w ramach szkoleń PAN

170 osób przystąpiło do egzaminu VCC w ramach szkolenia Adaptacja do zmian, przeprowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Egzaminy odbyły się w dniach 28-30 maja 2012 roku. Były to pierwsze z zaplanowanych do końca 2013 roku egzaminów VCC, w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni Jedność – kluczem do sukcesu w branży opakowań farmaceutycznych”.

PUP Włodawa – Partnerem Wspierającym VCC

Z przyjemnością informujemy że Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przystąpił do  struktury VCC, zyskując status Partnera Wspierającego. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w działaniach na rzecz rynku pracy i edukacji, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób dostosowany do oczekiwań pracodawców. Strony zadeklarowały również współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Aviation Consulting – Partnerem Wspierającym VCC

Miło nam poinformować, że firma Aviation Consulting Michał Ratajczak została Partnerem Wspierającym VCC. W podpisanym liście intencyjnym Strony zobowiązały się do wspierania i promocji prowadzonych przez siebie działań, związanych z kształceniem zawodowym oraz potwierdzaniem kompetencji zawodowych pracowników, poprzez certyfikację VCC.

V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu odbyło się V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.