Polska Rama Kwalifikacji – czym jest i jakie niesie korzyści

Zapraszamy do obejrzenie krótkiego filmu na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Film prezentuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiada na pytanie jakie realne korzyści niesie ona dla pracodawców i pracowników, zachęca do zdobywania dyplomów i certyfikatów, jako potwierdzenia kwalifikacji, zdobywanych w różnym czasie i miejscu. Film został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK.

Pilotażowy egzamin VCC z doradztwa zawodowego w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że w dniach 11-13 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Doradztwo zawodowe. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbywał się w kolejnych dniach.

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu

Pilotażowy egzamin VCC z pośrednictwa pracy w Kołobrzegu Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniach 4-6 lipca odbył się pierwszy egzamin VCC z modułu Pośrednictwo pracy. Uczestnicy w pierwszym dniu zdawali egzamin teoretyczny i po uzyskaniu wymaganego wyniku zostali zakwalifikowani do egzaminu praktycznego, który odbył się w kolejnych dniach. Uczestnicy którzy zakończyli egzamin pozytywnie […]

CSS Tarnów – Partnerem Wspierającym VCC

W dniu 04.07.br Instytut VCC podpisał list intencyjny z Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie. W liście tym Instytut VCC zobowiązał się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie, związanych z kształceniem zawodowym, w szczególności w zakresie zawodów pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Z kolei Centrum Studiów Samorządowych […]

Certyfikacja pośrednika pracy i doradcy zawodowego w standardzie VCC – jako inwestycja w przyszłość

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu autorstwa Pani Jolanty Kulińskiej, pt. „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w kontekście zapowiadanych zmian w urzędach pracy oraz możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Artykuł prezentuje uwarunkowania wykonywania w/w zawodów w obecnej sytuacji prawnej, obrazuje zadania doradców zawodowych i pośredników pracy jako pracowników publicznych służb zatrudnienia, pokazuje ich rolę […]

Letnia Szkoła Doradców Zawodowych z pilotażową certyfikacją VCC

Przypominamy uczestnikom Letniej Szkoły dla Doradców Zawodowych, która odbędzie się w dniach od 9 – 13 lipca w Kołobrzegu, że w zakładce kompetencje/charakterystyka kompetencji/doradztwo zawodowe zamieszczony jest program szkolenia VCC dla doradców zawodowych wraz z literaturą i przykładowym egzaminem.Przy okazji przypominamy, jak wygląda procedura egzaminacyjna. Procesowi certyfikacji w zawodzie doradcy zawodowego poddać się mogą m.in. […]