VCC podczas Małopolskiego Dnia Uczenia się

Już niebawem – 3 czerwca 2012 roku, w Krakowie odbędzie się II edycja Małopolskiego Dnia Uczenia się, w ramach którego równolegle w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Bronowickiej 37 i Karpińskiego 22 zorganizowane będą bezpłatne warsztaty przeznaczone dla chętnych w każdym wieku. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to „Graj, doświadczaj, działaj”, a idea, która przyświeca wydarzeniu oparta […]

Pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Podczas Letniej Szkoły Doradcy Zawodowego, Lidera Klubu Pracy i Specjalisty ds. Rozwoju Zawodowego, która odbędzie się w dniach 09-13 lipca br. w Kołobrzegu, przeprowadzona zostanie pilotażowa certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy będę się przygotowywać do egzaminu poprzez codzienne wykłady. Po wykładach będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami. Zachęcamy również do studiowania […]

Wywiad dla IBE

W ramach badań zleconych przez IBE przeanalizowano stosowane w Polsce procedury potwierdzania efektów uczenia się, na przykładzie 5 wybranych branż (branży budowlanej, usług informatycznych, branży usługowej, motoryzacyjnej i usług finansowych). Zbadano także procedury walidacji efektów uczenia się stosowane we Francji, w Niemczech, Czechach i Holandii. Analizie poddano dokumentację wybranych projektów i inicjatyw walidacji kompetencji, wyniki […]

Certyfikacja VCC z zakresu doradztwa zawodowego

Informujemy, że Instytut VCC rozpoczął prace nad certyfikacją z zakresu doradztwa zawodowego. Moduł „Doradztwo zawodowe”, który wejdzie w skład Select Competences, skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Pierwsza grupa to osoby, które legitymują się wykształceniem kierunkowym z tej dziedziny. Druga grupa to osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, […]

Certyfikacja kompetencji zawodowych pośrednika pracy

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Life Long Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe. Wychodząc naprzeciw kierunkom polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, Instytut VCC w partnerstwie z Centrum Studiów […]