Warsztaty PIFS w Spytkowicach

W dniach 9 – 10 marca br. w Ośrodku Kompleks Beskid w Spytkowicach miały miejscewarsztaty PIFS. Warsztaty prowadzone były pod hasłem ?PIFS oraz firmy szkoleniowe wobec zmieniającego się rynku usług szkoleniowych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm zrzeszonych w PIFS, którzy debatowali nad przyszłością firm szkoleniowych w świetle zmian na rynku usług szkoleniowych.Podczas spotkania poruszane […]

VI Limanowskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 06.03.2012r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbyły się VI Limanowskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych skierowane do uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Organizatorzy Targów to: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej. Podczas Targów uczniowie mogli skorzystać z […]

Debata pokonferencyjna

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pt. „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”, która odbyła się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 21 lutego 2012 roku. Konferencja miała charakter ogólnopolski i odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konferencji udział wzięło […]